RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ OPRACOWANY PRZEZ WIZYTATORÓW KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE

    W okresie od 24.03.14r. do 04.04.14 r. w naszej szkole trwała ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Efektem końcowym  kilkutygodniowej pracy wizytatorów jest sporządzony raport. Zawiera on wyniki przeprowadzonej analizy zebranych danych tj.  badań ankietowych, licznych rozmów, jakie przeprowadzali wizytatorzy, a także obserwacji lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, kontroli dokumentacji oraz bazy szkoły. Podejmowane działania, realizacja zadań szkoły i efekty pracy w trzech wymaganiach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego -  każde z nich oceniono na poziomie B (tj. wysokim). Wysunięte zostały także wnioski, które posłużą do analizy dalszej pracy szkoły, budowania planów działań, tworzenia sprzyjających warunków dalszego rozwoju uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem  szkoły.

                                Szkoła podstawowa
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000211716140.pdf

                                     Gimnazjum
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000211621147.pdf
Opracowała: p. E.Jurkiewicz