RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca : pani Iwona Tokarska

Zastępca             : pan  Leszek Chrząszcz

Skarbnik            : pan Bogdan Filipczak

Sekretarz           : pani Karolina Maczużak

Komisja rewizyjna: pani Anna Rakoczy,

                             pani Justyna Cieślewicz