RADA RODZICÓW

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący : pan  Leszek Chrząszcz

Zastępca             : pani Iwona Tokarska

Skarbnik            : pani Sabina Sztąberek

Sekretarz           : pani Aneta Kołodziej

Komisja rewizyjna: pani Maria Adamska

                                  pani Małgorzata Konik

 

Nr Konta Rady Rodziców ZS w Pobiednie:

11 8642 0002 2001 0000 5294 0001