RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca : pani Iwona Tokarska

Zastępca             : pan  Leszek Chrząszcz

Skarbnik            : pan Bogdan Filipczak

Sekretarz           : pani Aneta Kołodziej

Komisja rewizyjna: pani Maria Adamska

                             pani Małgorzata Konik