PROPOZYCJE PRACY Z DZIECKIEM 5-cio latki

 

 

Proponowane tematy i formy aktywności dla dzieci 5 – letnich, 
w okresie 22.06 – 26.06.2020 r

Temat tygodnia „Zabawki ekologiczne”

 

Ćwiczenia porannedo wykorzystania w każdym dniu.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Nasze odpady.

Pomoce: woreczki gimnastyczne i pojemniki w trzech kolorach (żółty, niebieski, zielony), tamburyn. Rodzic ustawia pojemniki w różnych miejscach pokoju, a woreczki rozrzuca. Na dźwięk tamburynu, dzieci poruszają się swobodnie po pokoju, a kiedy muzyka cichnie, dzieci podnoszą woreczek w wybranym kolorze i wrzucają go do kosza w tym samym kolorze. 

• Ćwiczenia ramion i pleców Zabawy z makulaturą

Pomoce: kawałek gazety. 

Każde dziecko stara się zgnieść gazetę, a następnie przekłada kulkę nad głową z jednej ręki do drugiej. 

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Segregujemy śmieci

Pomoce: woreczki gimnastyczne i pojemniki w tym samym kolorze co woreczki.

Dzieci ustawiają się w pewnej odległości od pojemników i starają się trafić woreczkami do pojemników w odpowiednim kolorze.

• Zabawa ruchowa aktywizująca duże grupy mięśniowe i mięśnie stóp – Sprzątamy śmieci

Pomoce: woreczek gimnastyczny i pojemniki w tym samym kolorze.

Dzieci starają się sprzątnąć woreczki, chwytają je palcami u stóp i przeskakują na jednej nodze, wrzucają stopami do pojemnika w odpowiednim kolorze. 

• Zabawa ruchowa wzmacniająca mięśnie stóp – Sprzątamy nogami

Pomoce: kawałek tektury, skakanka lub taśma malarska do wyznaczenia miejsca. 

Dzieci chwytają między stopy kawałki tektury, a następnie, trzymając ją tylko stopami, przeskakują w wyznaczone miejsce sali. 

• Ćwiczenie mięśni grzbietu Kolorowe pojemniki

Pomoce: woreczki w kilku kolorach.

Dzieci leżą na brzuchu, trzymając przed sobą w rękach woreczki. Rodzic pokazuje kolor pojemnika, odpowiadający barwie woreczek dziecko unosi nad głową.

• Ćwiczenie oddechowe – Sprzątamy makulaturę

Pomoce: kawałki gazet, niebieski pojemnik. (Do zadania można wykorzystać kulki, które zostały wykonane podczas wcześniejszej zabawy).

 Dzieci kładą przed sobą gazety i pamiętając o prawidłowym torze oddychania (wdech – nosem, wydech – ustami), próbują przedmuchać je w kierunku niebieskiego pojemnika.

 

PONIEDZIAŁEK          

1.  Ćwiczenia poranne

2. Oglądanie zawartości Skrzyni Skarbów

Pomoce: skrzynia lub worek, gazeta, zeszyt, szklana butelka po napoju, zakrętka do butelki, worek foliowy, zabrudzony papier… 

Rodzic przynosi skrzynię/worek z przedmiotami. Dzieci wybierają po jednym przedmiocie ze skrzyni, mówią, co wyjęły i z jakiego materiału jest to zrobione (papier, szkło, plastik itp.).

3. Ćwiczenia słuchowe Gdzie słychać sprzątanie? 

Pomoce: gazeta, szklana butelka, przepaska do zasłonięcia oczu. 

Rodzic zakłada przepaskę dziecku, a następnie ustawia się w wybranym miejscu pokoju i zgniata gazetę lub stuka palcami w butelkę. 

- Zadaniem dziecka jest wskazać, z którego kierunku dochodzi dźwięk sprzątania. 

- Dziecko może także określić kierunek, z którego dochodzi dźwięk używając określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni (np. z mojej prawej strony)

4. Ćwiczenie logorytmiczne Ekologiczne rytmy

Pomoce: strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5), szklana butelka (x5). 

-Rodzic układa przed sobą po jednym przedmiocie i zadaje dziecku pytanie o to, co się przed nimi znajduje.

-Następnie układa przed sobą przedmioty w ustalonej kolejności (np.: gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do każdego przedmiotu został wcześniej przyporządkowany dźwięk, jaki wydaje dziecko widząc przedmiot np.: gazeta – szszsz, korek – kląskanie, butelka – dzyn dzyn.

- Następnie rodzic wskazuje kolejne przedmioty, a zadaniem dziecka jest naśladować ustalony wcześniej dźwięk.

5. Czytanie wiersza Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka”

Pomoce: (mogą być obrazki lub przedmioty) sznurek, skórka od banana, torba śniadaniowa, papierki po cukierkach, ścierka, bombonierka, patyki od lodów, plastikowe kubki, pestki od słonecznika, kalosz, nauszniki, trampki, piłka z dziurą, wieczne pióro, opony od rowerów, papiery.

- Rodzic czytając wiersz, rozrzuca wokół wymienione przedmioty.

 Za przedszkolem, bardzo blisko, 

Było miejsce na boisku. 

Kiedyś tam wyrzucił Jurek 

Poplątany stary sznurek. 

A nazajutrz obok sznurka

Od banana spadła skórka, 

Wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

Wyrzucili bez wahania 

swoje torby po śniadaniach. 

Stos papierków po cukierkach 

Wysypała tam Walerka. 

Na papierki spadła ścierka,

Jakaś pusta bombonierka, 

i od lodów sto patyków, 

Pustych kubków moc z plastiku, 

Wyskubane słoneczniki, 

Jeden kalosz, nauszniki, 

Stare trampki, piłka z dziurą, 

Połamane wieczne pióro, 

Kilka opon od rowerów 

I ogromny stos papierów. 

Oto tak, od sznurka Jurka, 

Wnet urosła śmieci górka,

A z tej górki, wielka góra, 

Której szczyt utonął w chmurach. 

Nie ma miejsca na boisko, 

Lecz śmietnisko mamy blisko.

 - Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta: 

- Jakie śmieci znalazły się na boisku? 

- Dlaczego ktoś je wyrzucił? 

- Gdzie należy wyrzucać śmieci?

6. Praca plastyczna (ekologiczna) Rysunek dla kolegi 

 Pomoce; gazety czarno-białe i kolorowe, klej, kartka techniczna A4, flamastry/farby, pędzel

• Dzieci oglądają zgromadzone gazety i dzielą je na czarno-białe oraz kolorowe. Wypowiadają się na temat tego, które mogą być ciekawsze do pracy (dające więcej możliwości). 

• Dzieci wydzierają z gazet fragmenty wymyślonej przez siebie pracy, przyklejają, uzupełniają pracę kredkami, flamastrami lub farbami.

 

WTOREK        

1.  Ćwiczenia poranne

2.  Przeprowadzanie doświadczenia z magnesem. 

Pomoce: kilka sztuk magnesu - sztabkowego, w kształcie podkowy, okrągłego, ozdobnego na lodówkę, metalowe i plastikowe łyżeczki, szklany słoiczek, metalową pokrywkę, drewniany klocek

Rodzic wyjaśnia, że istnieją magnesy w różnym kształcie i pokazuje je dziecku. Następnie prosi, aby dziecko pobawiło się nimi w dowolny sposób np.: 

– dotykało magnesy różnymi stronami

- przykładało magnes do kolejnych przedmiotów, oraz obserwowało co się będzie działo.

Próbują samodzielnie sformułować wniosek, że magnes przyciąga przedmioty metalowe, a innych nie.

- po skończonej pracy dziecko układa magnesy na lodówce tworzą z nich dowolny układ.

3. Określanie cech wspólnych wszystkich metali i innych tworzyw.

Pomoce: dwie puszki (np. po coli i 7up), miska z bardzo ciepłą wodą, butelka plastikowa, szklana, drewniany klocek. 

Dzieci dotykają puszki. Określają jej temperaturę poprzez dotykanie rękoma lub przyłożenie do policzka. Jeśli puszka się nagrzeje, trzeba wymienić ją na inną lub szybko schłodzić. Następnie Rodzic zanurza puszkę w misce z bardzo ciepłą wodą. Dzieci ponownie określają jej temperaturę i zastanawiają się, kiedy metale są ciepłe, a kiedy zimne. Następnie Rodzic pokazuje pozostałe tworzywa, a dzieci zastanawiają się, czy któreś z nich ma właściwości takie, jak metal (np. przewodnictwo cieplne). Po rozmowie dzieci sprawdzają swoją teorię poprzez porównanie. 

- Zebranie informacji dotyczących metali. 

Rodzic przypomina poszczególne etapy zajęć, które pomogą dzieciom w sformułowaniu właściwości metali. 

Pytanie końcowe: 

− Jaki kolor najczęściej mają metale? 

− Czy mają zapach? 

− Do czego można wykorzystać metale? 

− Gdzie spotykamy metale?

Wniosek końcowy, powinien brzmieć tak, że metale nie mają zapachu i szybko się nagrzewają (przewodzą ciepło) 

4. Tworzenie z puszek Pojemnika na kredki

Pomoce: mała puszka (rodzic musi ściąć górną warstwę i oszlifować, aby nie miała ostrych krawędzi), papier samoprzylepny, nożyczki. 

Dzieci ozdabiają puszki figurami geometrycznymi wyciętymi z papieru samoprzylepnego lub według podpowiedzi zamieszczonych w poniższym linku.

https://images.app.goo.gl/nSd8n4MxZMTGtczM7

5.Zabawa rozwijająca celność Strąć puszki. 

Pomoce: 10 puszek, kilka stron z gazet zgniecionych w piłkę lub piłeczka. 

Rodzic układa przed dziećmi wieżę z puszek (cztery u podstawy, stopniowo zmniejszając ich liczbę o jeden – patrząc ku górze) i wyznacza miejsce, z którego trzeba będzie celować w puszki. Następnie dzieci podchodzą do prób strącenia. Jeśli nie uda im się za pierwszym razem, dziecko przelicza, ile sztuk zostało do zbicia i podejmuje próby aż do skutku (czyli zbicia wszystkich puszek).

6. Spacer w pobliżu domu – wyszukiwanie przedmiotów o cechach zbliżonych do metalu. 

Dzieci podczas spaceru wyszukują przedmioty metalowe lub o cechach do nich zbliżonych (np. samochód – karoseria, barierki zabezpieczające przed przejściem dla pieszych).

- Zabawa ruchowa Dotknij czegoś metalowego. Dzieci swobodnie poruszają się po podwórku. Na hasło - metal mają dotknąć czegoś metalowego.

 

ŚRODA       

1.  Ćwiczenia poranne

2. Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach”.

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

I.

Ci co lubią segregację 

otóż oni mają rację.

gdy w osobne pojemniki

lecą papier, szkło, plastiki. 

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach

 właśnie o tym ta piosenka. 

Możesz dbać o cały świat 

chociaż masz niewiele lat. (2x)

II.

A recykling trudne słowo.

Chodzi o to by na nowo 

z naszych śmieci zrobić coś: 

papier, plastik albo szkło. 

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach... (2x)

III.

Więc dorośli oraz dzieci. 

posłuchajcie. 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,

żeby jutro dobrze żyć.

 Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… (3x)

Rozmowa na temat piosenki:

- Na czym polega segregacja?

- Co to jest recykling?

- Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?

- W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?

3. Wykonanie pracy plastycznej Symbol recyklingu

Pomoce: symbol z opakowania nadającego się do recyklingu, kartka z konturem symbolu recyklingu, zielona plastelina, zielona farba, zielony papier kolorowy, klej

https://wgadule.pl/wp-content/uploads/2020/04/kolorowanka_recykling_gadula.pdf

Rodzic pokazuje dzieciom symbol recyklingu i pyta:

Czy wiedzą, co on oznacza i gdzie może się znajdować?

Następnie Rodzic daje dziecku kontury, które powinno ozdobić w wybrany przez siebie sposób.

4. Pokaz mody Siatkowe kamizelki.

Pomoce: plastikowe siatki (reklamówki) – kamizelki, markery.

Rodzic pokazuje dziecku ozdobioną kamizelkę wykonaną z siatki. Następnie zachęca dziecko, aby ozdobiło swoją i można organizować pokaz mody.

5. Układanie zdań ze słowami śmieci, segregacja, recykling.

Pierwsze zdanie układa Rodzic. Potem propozycje zdań podaje dziecko. Np.:

- Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników. 

- Segregacja powoduje, że jest większy porządek. 

- Recykling może być zabawny.

6. Zabawa ruchowa z elementem równowagi Sprawdzam, czy jest czysto

Pomoce: gazeta 

Dzieci układają przed sobą gazetę, przykładają do gazety stopę raz jedną, raz drugą i wykonują nimi koła – sprawdzają, czy wokół jest czysto

7. Praca plastyczno–techniczna Ekologiczna zabawka

Pomoce: plastikowa butelka, nakrętki, plastelina, papier kolorowy, flamastry, nożyczki, klej.

Praca według pomysłu dziecka.

https://images.app.goo.gl/QmCQXhUK16mwZEcv5

https://images.app.goo.gl/MjwMKE5gsFWs28St8   

https://images.app.goo.gl/Nq8uMsXk7Yd6VRT38CZWARTEK         

1.  Ćwiczenia poranne

2. Zabawa głosowa Tuba

Pomoce: rolka po papierze toaletowym.

Rodzic mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę – rolkę po papierze toaletowym.

Dziecko opisuje, co stało się z głosem i jaki jest efekt. Następnie same mogą próbować wypowiadać w ten sposób słowa.

3. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków. 

Pomoce: gazeta. 

Rodzic prosi, aby dziecko wydarło sobie pasek z gazety. Następnie dzieci dmuchają na pasek z gazety z różnym natężeniem.

4. Oglądanie filmu edukacyjnego Rady na odpady.

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

5. Zabawa plastyczno – techniczna „Lornetki”.

Potrzebujemy: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek ok. 50 cm, kredki, klej, zszywacz.

Dziecko w dowolny sposób ozdabia obie rolki i je skleja. Z pomocą rodzica przyczepia do lornetki sznurek.

6. Praca techniką origami „Samolot”.

Potrzebujemy: kartka z bloku rysunkowego (kolorowego).

Dziecko postępuje zgodnie z instrukcją – 

 

https://images.app.goo.gl/UYjvoc79BhyTmyDD8

 

7. Kolorowanki – dla chętnych.

https://images.app.goo.gl/k5mbz7LUVKBkGCnp6

https://images.app.goo.gl/WYPgVS6DtmfaGfnK9

https://images.app.goo.gl/DMfnecxGbt74YHNDA

 

PIATEK        

1.  Ćwiczenia poranne

2.Ćwiczenia oddechowe Plastelinowy labirynt

Pomoce: kartka z bloku technicznego, plastelina, mała kulka z papieru.

Dzieci tworzą z plasteliny ściany prostego labiryntu, a następnie wrzucają do niego kulkę i za pomocą dmuchania próbują ją wydostać.

3. Quiz ekologiczny

Pomoce: czerwone i zielone kółka

Rodzic zadaje pytania, a dzieci udzielają odpowiedzi TAK (zielone kółko) lub zaprzeczających NIE (czerwone kółko). 

Rodzic pyta: 

− Czy wszystkie śmieci wrzucamy do jednego pojemnika? 

− Czy dzięki recyklingowi można dać drugie życie wykorzystanym już raz przedmiotom? 

− Czy łatwo jest podrzeć mokrą tekturę? 

− Czy do zbierania śmieci mogą się przydać rękawiczki ochronne? 

− Jeśli w pobliżu nie ma pojemników do segregowania odpadów, wrzucamy je do kosza?

− Czy instrumenty muzyczne mogą być wykonane z materiałów odpadowych?

4. Wykonanie wspólnie z rodzicami Ekostworka

Pomoce; kilka kartonów, kleje, gazety, plastikowe butelki, plastikowe korki, plastelina, opakowania po produktach spożywczych, rolki po papierze toaletowym.

Rodzice wspólnie z dziećmi tworzą grupowego Ekostworka z dostępnych materiałów, a następnie robią zdjęcie i umieszczają je na naszej grupie.

https://ekodziecko.com/ludziki-z-nakretek

http://dobrzesiebaw.pl/z-plastikowych-nakretek-prace-plastyczne/

5. Zabawa pantomimiczna – Bawimy się gazetami

Pomoce: gazeta, nagranie dowolnej piosenki, 

Dziecko otrzymuje 1 stronę gazety. Rodzic włącza nagranie muzyki – dziecko tańczy w dowolny sposób. Podczas przerwy w muzyce, dziecko udaje, że gazeta jest: 

− tacą, na której niesie herbatę, 

− lornetką, przez którą obserwuje otoczenie,

− wachlarzem, którym się chłodzi w ciepły dzień,

− piłką, którą podrzuca i łapie.

6. Kolorowanki – dla chętnych

http://www.cauchy.pl/kolorowanki-1/rysowanie-po-kropkach-do-druku/baloniki/ 

Proponowane tematy i formy aktywności dla dzieci 5 – letnich, 
w okresie 15.06 – 19.06.2020 r

Temat tygodnia „Pożegnania nadszedł czas”

 

Ćwiczenia poranne do wykorzystania w każdym dniu.

Pomoce: bębenek

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody.

Dzieci biegają w różnych kierunkach, naśladując rękami poruszanie kierownicą. Wydają odgłosy poruszającego się samochodu: brr, brr lub brum, brum. Na sygnał – rodzic raz uderza w bębenek – zatrzymują się i trąbią: pi, pi, pi. Dwa uderzenia są sygnałem do ponownego poruszania się. 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Trawa i chmury

Na hasło: Trawa, dzieci przykucają; na hasło: Chmury, stają na palcach, wyciągają ręce w górę i poruszają nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury płynące po niebie. 

• Ćwiczenie tułowia – skręty – Śledzimy lot samolotu

Dzieci siedzą skrzyżnie. Jedną rękę mają na kolanach, a z drugiej tworzą daszek nad oczami. Wykonują skręt tułowia i głowy uniesionej do góry w jedną, a następnie w drugą stronę – obserwują lot samolotu. 

• Ćwiczenie równowagi – Rysujemy koła

Dzieci, w staniu na jednej nodze, rysują stopą w powietrzu małe koła i duże koła. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą. 

• Zabawa uspokajająca – Na prawo, na lewo

Dzieci maszerują swobodnie po obwodzie koła, na hasło – Na prawo maszerują w prawą stronę, na hasło – Na lewo maszerują w lewą stronę, powtarzamy kilka razy.

 

PONIEDZIAŁEK          

1.  Ćwiczenia poranne

2. Zabawa rozwijająca umiejętność orientowania się na kartce papieru. 

Pomoce: kartka, mazak. 

Dzieci siadają z rodzicem naprzeciwko siebie w nieznacznej odległości. Każde ma kartkę i mazak do rysowania. Dziecko zaczyna rysować drogę na swojej kartce i dokładnie opowiada rodzicowi o tym, co robi, np.: 

Rysuję drogę od lewego dolnego rogu kartki, prosto do góry, teraz w prawo, w bok kartki, teraz prosto, do dołu, a teraz w lewo i z powrotem do góry, aż do górnego prawego rogu. Rodzic rysuje na swojej kartce dokładnie to, co słyszy od dziecka. Na zakończenie zabawy dzieci porównują rysunki; zwracają uwagę na to, jak dokładne były wskazówki 

(zabawę można poprowadzić też odwrotnie tzn. rodzic zaczyna rysować i opowiadać)

3. Zabawa rytmiczna – Echo rytmiczne

Pomoce: drewniane lub plastikowe pałeczki (mogą być łyżki) dla dziecka i rodzica. 

Dzieci wystukują (o podłogę, blat stołu, wybrane przedmioty) proste rytmy zaproponowane przez rodzica i odwrotnie dziecko wystukuje rytm a rodzic powtarza. 

4. Wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych planów. 

Rodzic pyta: − Gdzie wybieracie się na wakacje? Gdzie chciałybyście wyjechać? 

• Słuchanie wiersza Marioli Golc Słoneczny uśmiech

Nadchodzą wakacje, 

słoneczna pora. 

Słoneczny uśmiech 

śle więc przedszkolak. 

I tym uśmiechem

 ze słonkiem razem 

ogrzeje wszystkie 

nadmorskie plaże. 

Promienny uśmiech

prześle też górom, 

by się nie kryły 

za wielką chmurą.

Ma jeszcze uśmiech

dla wszystkich dzieci. 

Niech im w wakacje 

słoneczko świeci.

• Rozmowa na temat wiersza. 

− Kto przesyłał uśmiechy? 

− Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy?

− Dlaczego przesyłał je dzieciom?

5. Ćwiczenia fioletowe str. 68-70 

Rodzic opowiada o tych miejscach, zadaje dodatkowe pytania; dzieci opowiadają o innych, ciekawych miejscach w Polsce.

6. Zabawa orientacyjno-porządkowa Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem

Pomoce: dowolna piosenka. 

Dzieci poruszają się swobodnie po pokoju przy melodii piosenki. Podczas przerwy zatrzymują się zgodnie z poleceniem podanym przez Rodzica., np.:

Zatrzymajcie się przodem do okna (bokiem do biurka, tyłem do drzwi, na krzesełku, za krzesełkiem, z lewej strony krzesełka, z prawej strony krzesełka). Rodzic sprawdza poprawność wykonania poleceń.

• Zabawa ruchowa Łódka na falach.

Dzieci siadają skrzyżnie, wykonują małe skłony boczne z jednej strony na drugą – łódka kołysze się na małych falach. Potem wykonują głębsze skłony – duże fale, rękami uderzają z boku o podłogę, dzieci naśladują głosem uderzanie fal o burtę łódki – chlup, chlup.

7. Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.

Dzieci słuchają zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiadają ich zakończenia – rozwiązania. Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy, 

dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej… (plaży)

Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta,

dlatego dbam o to i o tym pamiętam, 

by w lesie wszystkim żyło się dogodnie. 

Z tego powodu nie bawię się… (ogniem) 

Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście, 

wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie! 

Mogę zaufać pewnemu człowiekowi, 

czyli panu… (policjantowi) 

Gdy nie ma rodziców w domu,

 to choć bardzo przykro mi, 

nie otwieram obcym ludziom 

do naszego domu… (drzwi) 

Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę

 moje ukochane, gumowe… (kalosze)

 Grzybobranie to grzybów zbieranie, 

a nie ich jedzenie czy też smakowanie.

 Dlatego po powrocie z lasu 

sięgam do grzybów pełnego… (atlasu) 

Nie podchodzę do dzikich zwierząt, 

bo choć są piękne i bajeczne, 

bywają także dla ludzi bardzo… (niebezpieczne)

8.  Ćwiczenia fioletowe str.71 

9.  Ćwiczenia różowe str.79

10. Układanie puzzli – Łąka latem

Pomoce: z wyprawki plastycznej - karta z puzzlami przedstawiającymi łąkę latem.

 

WTOREK        

1.  Ćwiczenia poranne

2. Słuchanie piosenki Na zawsze zapamiętasz (sł. i muz. Krystyna Gowik),

(Melodię do piosenki zamieszczę na naszej grupie)

Ref.: Choć ostatnie to w przedszkolu dni, 

choć rozstania, pożegnania czas,

to mówię ci, to mówię ci – nic tak naprawdę nie rozłączy nas. 

To mówię ci, to mówię ci – nic tak naprawdę nie rozłączy nas.

 I.

Na zawsze zapamiętasz, jak Lena wciąż płakała,

podarty elementarz przez Olka i Michała. 

Jak Ada jeść nie chciała, Jaś zasnął pośród lalek. 

Jak Ola kompot raz wylała na całą naszą salę.

O-jojo-jojo-joj! 

Ref.: Choć ostatnie… 

II. 

Uśmiechniesz się, gdy wspomnisz ludziki z plasteliny,

jak Bartek ćwiczył skoki, a Karol – śmieszne miny. 

I kłótnie Ani z Basią, i miśka brzuch rozpruty. 

Jak Kasia kiedyś zapomniała na spacer włożyć buty!

O-jojo-jojo-joj! 

Ref.: Choć ostatnie… 

III.

Pomyślisz, jakie miłe widziałeś teatrzyki. 

Piosenki i zabawy, występy i wierszyki. 

Wspomnienia będą czekać w albumie ze zdjęciami. 

Bo to przedszkole zawsze będzie tu, 

w myślach, razem z nami! 

Tak, tak, tak, tak!

 

Rodzic zadaje pytania dotyczące tekstu piosenki. 

− O czym jest ta piosenka? 

− Jakie zdarzenia zapamiętacie z naszego przedszkola? 

3. Zabawa Z czym kojarzy się przedszkole

Pomoce: Kartka z napisem PRZEDSZKOLE, mazak.

Dzieci podają skojarzenia z przedszkolem, a Rodzic zapisuje je wokół napisu 

Np. uśmiech, sympatia, dobre obiadki, różne zabawki, troskliwość, zrozumienie…

4. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pocieszajki dla maluchów

Książka (s. 86–89) dla każdego dziecka. 

Ada była bardzo dumna z tego, że po wakacjach pójdzie do szkoły. Będzie miała kolorowy plecak, a w nim książki, zeszyty i piórnik z przyborami. Bardzo chciała się nauczyć samodzielnie czytać, bo obiecała Olkowi, że w przyszłości to ona przeczyta mu bajkę na dobranoc, a nie odwrotnie. Na zakończenie ostatniego roku w przedszkolu zaproszono wszystkich rodziców, a młodsze grupy zadbały o niespodzianki: zaśpiewały pożegnalne piosenki i wręczyły starszakom samodzielnie przygotowane sadzonki drzewek szczęścia w małych doniczkach. Grupa Ady odwdzięczyła się przedstawieniem teatralnym dla maluchów o misiu, który trafił do przedszkola i niczego nie potrafił robić samodzielnie: nie umiał sam jeść, ubierać się, wiązać sznurowadeł i budować domku z drewnianych klocków. Nie wiedział nawet, że przed jedzeniem trzeba myć łapki, ani nie znał słów: „proszę, dziękuję, przepraszam”. Ten miś musiał się wszystkiego nauczyć w przedszkolu, a dzieci mu w tym pomagały. Był to teatrzyk kukiełkowy, w którym Ada przedstawiała postać dziewczynki o imieniu Basia. Tomek trzymał kukiełkę niedźwiadka, a Basia uczyła misia, jak należy myć łapki: 

– O! Popatrz, misiu, tu jest łazienka, wodą się zmywa farbę na rękach, a ty masz łapki całe w powidłach, więc musisz użyć wody i mydła! 

Piotrek, Janek i Paweł poruszali kukiełkami zielonych żabek i śpiewali piosenkę: 

Kum, kum, kum! Rech, rech, rech! Było przedszkolaków trzech.

Hopsa, w lewo! Hopsa, w prawo! Skaczą zwinnie. Brawo! Brawo! 

Ucz się, misiu, z nimi ćwicz, skacz i do dziesięciu licz! 

Tu następowała wyliczanka do dziesięciu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej… Potem na scenie pojawiły się symbole pór roku: słońce, bałwanek, kasztany i skowronek. Dzieci z młodszych grup doskonale wiedziały, które symbolizują wiosnę, lato, jesień i zimę. Na zakończenie przedstawienia wszystkie starszaki ukłoniły się pięknie i wyrecytowały:

 – Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie, 

nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie,

a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole, 

będziemy wspominać kochane przedszkole!

Młodszym dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, a po spektaklu wszyscy chcieli obejrzeć z bliska kukiełki. Ada stanęła pod oknem i przyglądała się swoim koleżankom i kolegom. Z jednej strony cieszyła się na myśl o szkole, z drugiej jednak czuła, że będzie tęsknić. 

– Trochę mi smutno – powiedziała do Kasi. 

– Mnie też – odpowiedziała dziewczynka. – Nauczyłam się tutaj pisać swoje imię: K A S I A – przeliterowała. 

– A ja się nauczyłam sama korzystać z łazienki, bo jak byłam mała, to nie umiałam spuszczać wody – dodała Ada.

– Piotrek mi pokazał, jak bezpiecznie zjeżdżać ze zjeżdżalni i wspinać się po drabinkach. – Mnie też! 

– I umiemy już rozpoznawać kształty: kółka, trójkąty, prostokąty i kwa… kwa… – zająknęła się Kasia. 

– Kwadraty – dokończyła Ada. 

– Tak! Kwadraty! – I co jeszcze? 

– Pani pokazała nam, jak się kroi warzywa, tak żeby się nie skaleczyć. 

– I już umiemy same zrobić sałatkę z majonezem – odparła z dumą Ada. 

– A pamiętasz, jak lepiłyśmy pączki z piasku do naszej cukierni? Tomek ugryzł jednego i pani kazała mu szybko wypłukać buzię. 

– Cha, cha! Nigdy tego nie zapomnę. 

– I piekliśmy ciasto na Dzień Mamy, a wyszedł nam zakalec! 

– Pamiętam. Pani polała je rozpuszczoną czekoladą i powiedziała, że takie ciasto jada się we Francji.

– Było bardzo dobre. Wszyscy prosili o dokładkę. 

Dziewczynki wymieniły jeszcze wiele wesołych wspomnień i obiecały sobie, że będą odwiedzać swoje przedszkole i ulubioną panią. Pożegnały się z innymi dziećmi, z kucharkami, panem „złotą rączką”, który potrafił naprawić każdą rzecz, a nawet z zabawkami. Przed wyjściem z przedszkola Ada położyła coś ukradkiem w swojej szafce w szatni. 

– Co tam zostawiłaś? – zdziwiła się mama. 

– Zostawiłam pudełko z pocieszajkami. 

– A co to są pocieszajki? 

– To są kolorowanki ze zwierzątkami. Powiedziałam pani, że jak jakiś maluch będzie płakał, to może mu dać taką kolorowankę i poprosić, żeby pomalował smutne zwierzątko. Ja też kiedyś płakałam za tobą w przedszkolu i wtedy pomalowałam krowę na żółto. Świeciła jak słońce i od razu mi było lepiej. 

– To wspaniały pomysł – mama spojrzała z podziwem na Adę i mocno ją przytuliła. 

– Pa, pa! Przedszkole! – powiedziała Ada. – Kiedyś cię odwiedzę. 

 

• Rozmowa na temat opowiadania. 

− Co przygotowała grupa Ady na pożegnanie przedszkola? 

− Co przygotowali młodsi koledzy? 

− Co robiły Ada i Kasia? 

− Kogo pożegnała Ada? 

− Co to były pocieszajki Ady? 

− Gdzie je zostawiła? 

 

5. Oglądanie reprodukcji malarskich. 

Pomoce: z wyprawki plastycznej reprodukcje malarskie: Claude`a Moneta Stogi siana w Giverny; Olega Sumarokova Kobieta pod parasolem odpoczywająca na plaży

Dzieci oglądają reprodukcje, określają, z jaką porą roku się kojarzą i dlaczego. 

6. Praca plastyczna Obrazek o lecie 

Pomoce: kartka A5 lub A4, kredki, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z wodą, pastele, kartka z kolorowego bloku technicznego, klej, bibuła, 

• Wykonanie dowolną techniką obrazka przedstawiającego lato (kredkami, farbami, plasteliną, techniką mieszaną, ołówkiem…) 

Poniżej zamieszczam link, w którym jest propozycja jednej z technik plastycznych – Odbijanie bibuły, zachęcam 

https://www.youtube.com/watch?v=lLdg_OSnowc

• Ozdabianie ramek kulkami z kolorowej bibuły lub kawałkami kolorowego papieru. 

• Podpisanie się, samodzielnie lub z pomocą Rodzica z tyłu obrazka. 

• Porządkowanie miejsc pracy

7.  Ćwiczenia fioletowe str. 72ŚRODA       

1.  Ćwiczenia poranne

2.  Ćwiczenia fioletowe str. 73 

3. Utrwalenie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Na zawsze zapamiętasz. Nauka kolejnej zwrotki.

4. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków. 

Pomoce: Patyczki lub paski papieru w różnych kolorach, znaki, liczby (wykorzystać z wyprawki plastycznej).

Dzieci biorą sobie po tyle patyczków lub pasków papieru, ile mają palców u rąk, i siadają na dywanie 

 

Dzieci układają z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określają, ile patyczków potrzebowały do ułożenia kształtu każdej figury.

Układanie patyczków według kolorów.

Dzieci liczą patyczki w każdym kolorze.

-Podają całkowitą liczbę patyczków, mówiąc np., 

3 patyczki czerwone dodać 4 patyczki zielone i dodać 3 patyczki żółte to razem 10 patyczków

- odkładają patyczki np. w kolorze żółtym

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 10 odjąć 3 to siedem.

- odkładają patyczki np. w kolorze czerwonym

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 7 odjąć 3 to cztery.

Dalszą zabawę prowadzimy analogicznie, wykorzystując kolory, którymi dzieci dysponują.

5. Ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie 

Pomoce: woreczek do ćwiczeń

Jak wykonać woreczek, http://lilioweprojekty.pl/na_dworze/woreczki-z-grochem-wykonanie/

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Spacer do lasu

Rodzic ustala kto jest drzewem a kto dzieckiem. Drzewa stoją bez ruchu natomiast dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach. Na zawołanie: Stój! – zatrzymują się i chowają za drzewem. Zabawę powtarzamy kilka razy, pamiętając o zamianie ról. 

• Ćwiczenia z elementem równowagi.

Dzieci spacerują swobodnie, z woreczkami na głowach, następnie każde dziecko kładzie woreczek przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez chwilę. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp. 

• Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół

Dzieci leżą tyłem, woreczki wkładają między stopy. Unoszą je stopami do góry i przekładają za głowy, a potem powracają do pozycji wyjściowej.

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży.

Dzieci kładą woreczki na podłodze. Chodzą na czworakach dookoła swoich woreczków, naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas klękają, wyciągają ręce, otwierają dłonie i pokazują, co znalazły.

• Ćwiczenie tułowia – Samoloty. 

Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Woreczki kładą na głowach. Jedną ręką tworzą daszek nad oczami, drugą trzymają na kolanach. Wykonują skręt tułowia i głowy w lewą stronę, a następnie w prawą stronę. 

• Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy

Dzieci chwytają palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podają go sobie do rąk.

• Zabawa ruchowa ożywiająca – Chronimy się przed słońcem

Dzieci biegają, swobodnie wymachując woreczkami. Na hasło - Słońce, zatrzymują się, rozciągając woreczki nad głowami – chronią się przed słońcem.

• Zabawa uspokajająca – Marsz z woreczkiem. Dzieci maszerują po obwodzie koła, machając woreczkami przed sobą, po czym odkładają je na wyznaczone miejsce.

6.  Ćwiczenia fioletowe str. 74

7. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Rok

Podczas recytacji wiersza Rodzic nazywa miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. 

Dzieci podają głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas ponownego słuchania wiersza klaszczą, kiedy usłyszą nazwę miesiąca. 

W styczniu Nowy Rok przychodzi, 

często mrozem grozi. 

W lutym czyni tak samo. 

W marcu bywa jak w garncu (…).

Kwiecień z majem 

w zieleni skąpane (…). 

Czerwiec obiecuje 

radości wiele, bo

– moi przyjaciele –

lipiec i sierpień to wakacji czas (…). 

Wrzesień i październik 

zmieniają kolory ziemi (…). 

W listopadzie 

smutek na drzewach się kładzie. 

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok 

żegna się i… zaprasza Nowy Rok. (…)

 

CZWARTEK        

1.  Ćwiczenia poranne

2.  Ćwiczenia fioletowe str. 75

3. Zabawa Wakacje.

Pomoce: kartka, kredki. 

Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem zdania: Wakacje muszą być słoneczne

Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być pachnące

Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie.

Rysowanie w ostatnim, pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. 

Określanie, który to róg. 

Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach.

 • Gra losowa z zastosowaniem kostki – Zapłata. 

Pomoce: guziki lub inne drobne przedmioty (po: 12 dla dziecka, 12 dla rodzica), kostka do gry. 

Dzieci i rodzice otrzymują po 12 guzików, które będą stanowiły pieniądze w grze. Kolejno rzucają kostką. Jeżeli kostka wskaże jedynkę, muszą zapłacić współgraczowi jeden guziczek, jeżeli dwójkę – płacą 2 guziczki, trójkę -3, czwórkę - 4. Jeśli kostka wskaże piątkę, zabierają współgraczowi -5 kamyczków, jeśli szóstkę – 6 kamyczków. Wygrywa osoba, której został w ręce choć jeden guziczek.

4. Śpiewanie z rodzicem i indywidualnie piosenki „Na zawsze zapamiętasz”

- Ćwiczenie oddechowe – Zaśmiej się tak jak ja

Pomoce: nagranie piosenki Na zawsze zapamiętasz.

Dzieci maszerują po okręgu. Podczas przerwy w muzyce Rodzic prezentuje dowolny sposób śmiechu na sylabach: hi, hu, ha, he, ho, na różnych wysokościach dźwięku. Dzieci nabierają powietrze nosem, wydychając je, naśladują prezentowany przez Rodzica rodzaj śmiechu. (Śmiech można prezentować, stosując różną wysokość głosu).

5. Zabawa Dziwny spacer – rozwijająca umiejętność zgodnego współdziałania w parze. Pomoce: skakanka lub sznurek, nagranie dowolnej przedszkolnej piosenki, 

Dzieci stoją w parze z rodzicem. Przed każdą parą leży ułożona w dowolnym kształcie skakanka lub sznurek. Dzieci i rodzice swobodnie maszerują po pokoju. Kiedy usłyszą nagranie, zajmują miejsca obok leżącej skakanki. Stają twarzami do siebie. Dziecko zamyka oczy, rodzic trzymając za rękę prowadzi dziecko, które stara się przejść po skakance. Zabawa trwa dalej, ale z zamianą ról.

6. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi – Części ciała

Dzieci stoją w parze z rodzicem, twarzą zwrócona do siebie. Rodzic, wskazuje wybrane części ciała, równocześnie je nazywając. Podczas zabawy w pewnym momencie celowo wskazuje wybraną część ciała, inaczej ją nazywając. Dziecko, nie może dać się rodzicowi zmylić. Gdy dziecko się pomyli, następuje zmiana ról (dziecko pokazuje i nazywa części ciała, a rodzic pokazuje).

7. Zabawa Dokończ zdania

Rodzic rozpoczyna zdania, a dzieci je kończą. Np.: 

W przedszkolu lubiłem/ lubiłam… 

W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… 

W przedszkolu czułem się/czułam się… 

Najbardziej podobało mi się… 

8.  Ćwiczenia fioletowe str. 76-77 

9.  Ćwiczenia różowe str. 80 

 

PIĄTEK        

1.  Ćwiczenia poranne

2. Utrwalanie piosenki Na zawsze zapamiętasz

3.  Ćwiczenia fioletowe str. 78

4. Zabawa badawcza – Dlaczego czereśnie pękają

Pomoce: Czereśnie – całe i popękane, rabarbar, woreczek foliowy, miska z wodą.

• Wyjaśnianie dzieciom, dlaczego, kiedy pada deszcz, dojrzewające latem owoce pękają.

• Oglądanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu, przeznaczenia; zwracanie uwagi na czerwoną skórkę brudzącą palce oraz że liście rabarbaru mają charakterystyczny kształt. 

• Włożenie jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozostałych – do miski z wodą. Następnego dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka i z rabarbarem z wody (rabarbar wyjęty z woreczka nie zmienia swojego wyglądu, ma nadal równe, całe końce; natomiast ten wyjęty z wody jest na końcach popękany i zwinięty). To efekt wchłaniania wody. Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. Właśnie dlatego rabarbar pęka na końcach i się zwija. Rodzic wyjaśnia, że podobne zjawisko można zaobserwować również u innych owoców. Czereśnie, kiedy są już dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się pod skórką chłonie jak gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją objętość. Skórka natomiast nie zachowuje się jak nadmuchiwany balonik, nie rozciąga się i dlatego pęka. Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, śliwki i agrest. 

• Degustowanie czereśni – całych i popękanych oraz rabarbaru.

5. Dowolne zabawy na podwórku.

6. Dzieci słuchają tekstu czytanego przez rodzica, książka str. 94-95

7. Zabawa rozluźniająca mięśnie wokół oczu i na czole – Duże oczy

Rodzic opowiada, dzieci słuchają i wykonują polecenia. 

Za chwilę będziecie mogli zrobić duże, bardzo duże oczy. Unieście przy tym brwi do góry tak mocno, jak tylko możecie. Wyobraźcie sobie, że macie jeszcze dodatkowe, trzecie oko pośrodku czoła. I właśnie to oko otwórzcie tak szeroko, jak tylko potraficie… A potem możecie poruszać waszymi szeroko otwartymi oczami we wszystkie strony: w dół, do góry, w prawą stronę, w lewą stronę. Być może zauważycie waszymi trzema szeroko otwartymi oczami coś, czego do tej pory nie widzieliście. Za chwilę zacznę powoli odliczać do sześciu. Kiedy dojdę do szóstki, zamknijcie na moment oczy i nadajcie im w myślach taki rozmiar, jaki chcielibyście mieć. Trzecie oko będziecie mogli sobie później wyobrazić za każdym razem, kiedy będziecie chcieli zobaczyć coś w waszej wyobraźni. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.