Oddział przedszkolny 9 - cio godzinny

Oddział przedszkolny 3, 4 – latków przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 16.00.

Do oddziału w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 26 dzieci.

 „Babciu, Dziadku coś Wam dam, jedno serce, które mam.

A w tym sercu same róże, żyjcie sto lat, a nawet dłużej!”

 

Dnia 24 stycznia 2016 roku o godzinie 15.00 odbyła się w sali Domu Ludowego uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta.

Przedszkolaki 3 i 4-latki, 0a oraz 0b z tej okazji pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali piękną uroczystość, na którą zostali zaproszeni Babcie i Dziadkowie.

Na wstępie pani dyrektor Elżbieta Jurkiewicz przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami, po czym przedszkolaki rozpoczęły program artystyczny. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem recytowały wiersze, tańczyły oraz śpiewały. Wielką przyjemność sprawiły babciom i dziadkom drobne, własnoręcznie wykonane upominki wręczone przez wnuków. Występy dzieci wywołały u dziadków wielką radość oraz wzruszenie. Nie obyło się także bez tańców wnucząt z babciami i dziadkami, do których przygrywał p. Leszek Pyrcak i p. Adam Hnat.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.  

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za wkład włożony w przygotowanie uroczystości oraz złożyła życzenia Seniorom.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci i zarówno dzieci jak i dziadków.

Opracowała: p. A. Rabicka

 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA ROK SZK. 2015/2016

  W dniu 29 października 2015 roku w Oddziale Przedszkolnym 3 i 4 latków odbyła się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.

Celem uroczystości było przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci. Uroczystość odbyła się w obecności pani Dyrektor, pani Wicedyrektor oraz rodziców. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, był to również ich pierwszy publiczny występ. Dzieci prezentowały swoje umiejętności: śpiewały grupowe piosenki, tańczyły, recytowały wiersze. Odświętne stroje, opaski na główkach oraz wystrój sali jeszcze mocniej podkreślił ważność uroczystości.

Po występach przyszedł czas na ślubowanie złożone przez rodziców i dzieci. Po złożeniu przyrzeczenia przez dzieci Pani Dyrektor –Elżbieta Jurkiewicz– za pomocą „zaczarowanego” ołówka dokonała pasowania wszystkich dzieci. Na pamiątkę tego pięknego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom oraz słodki poczęstunek. Od tej chwili, dzieci już oficjalnie nazwane zostały grupą „Żabki”.

Po zakończeniu uroczystości przedszkolaki wspólnie z rodzicami i Dyrekcją zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany dzięki pomocy rodziców. Był to niezwykły dzień pełen wrażeń i uśmiechów na twarzach.

Opracowała: p. A. Rabicka

JASEŁKA 2015/2016

    W czwartek, 17 grudnia 2015 roku w Oddziale Przedszkolnym 3 i 4 latków odbyły się Jasełka przygotowane przez przedszkolaków dla swoich rodziców i zaproszonych gości. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Dzieci recytowały teksty i interpretowały w sposób aktorski swoje role.

    Dzieci wcieliły się w rolę Maryi i Józefa, pasterzy i aniołów oraz trzech króli. Uroku inscenizacji dodał wystrój sali. Natomiast kolędy i pastorałki napełniły wszystkich świąteczną radością.

   Po przedstawieniu wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.

   Głos zabrała również Pani Dyrektor Elżbieta Jurkiewicz, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Na koniec zgromadzeni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Opracowała: p. A. Rabicka