KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Klub Bezpiecznego Puchatka jest to program edukacyjny skierowany do uczniów  klas pierwszych. Przygotowany został przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który ma na celu zapoznanie uczniów  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi:

  •  w domu,
  •  w drodze do szkoły
  •  w szkole

Program realizowany jest od 1.09.2012r. do 30.06.2012 r. W czasie zajęć uczniowie będą poznawać zasady bezpiecznego zachowania w różnych miejscach.
Uczniowie wezmą też udział w WIELKIM TEŚCIE BEZPIECZEŃSTWA, który ruszy już 19 listopada.
Po zakończeniu programu szkoła otrzyma specjalny certyfikat.
Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Bożena Skubisz.

 

Dodatkowe informacje