SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZTUKA ZDROWEGO ŻYCIA, CZYLI ŻYCIE ZGODNE Z NATURĄ

Uczennice klasy II gimnazjum realizują projekt edukacyjny zatytułowany: ”Sztuka zdrowego życia, czyli życie zgodne z Naturą”. Projekt jest zgodny z zadaniem priorytetowym realizowanym w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie. Tak więc projekt edukacyjny jest częścią działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. W dniu 13 marca 2013 r. w czasie zebrania ogólnego z rodzicami uczennice przedstawiły przygotowaną wcześniej prezentację zatytułowaną „Sztuka zdrowego życia, czyli życie zgodne z Naturą”.

Przedstawiamy kilka zdjęć prezentujących przebieg spotkania.

 

W listopadzie 2011 roku sporządzono raport zawierający opis działań podjętych od września 2010 roku w ramach okresu przygotowawczego Szkoły Promującej Zdrowie. Na podstawie raportu decyzją wojewódzkiego koordynatora szkoła otrzymała certyfikat przynależności do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Nasze działania w okresie przygotowawczym koncentrowały się na rozwiązywaniu problemu priorytetowego, którym był „Niezrównoważony model odżywiania” .
Plan pracy na rok 2012/2013 i lata następne obejmuje działania , które mają zmierzać do rozwiązania kolejnego problemu priorytetowego jakim jest „Sztuka zdrowego życia, czyli życie zgodne z Naturą".
 
W ramach realizowanego priorytetu mamy zamiar podjąć działania zmierzające do szerzenia wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego, działania uświadamiające na czym polega życie zgodne z Naturą. Będziemy współpracować ze społecznością lokalną i licznymi organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi. Efekty naszej działalności będą prezentowane w czasie imprez szkolnych a także na forum zewnętrznym.

Dodatkowe informacje