OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

W naszej szkole Europejski Program „Owoce i warzywa w szkole” został wdrożony w roku szkolnym 2010/2011 i nadal jest kontynuowany.

 Głównym celem programu jest:

  • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie
  •  propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące

                                       o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

 

W programie  uczestniczą uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej, których rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział w programie. W roku szkolnym 2014/2015 nieodpłatnie owoce i warzywa otrzymuje 111 uczniów.

Dzieciom udostępniane są następujące produkty:

 

►świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

►świeże warzywa (marchew, papryka, rzodkiewki),

►soki owocowe, warzywne lub owocowo – warzywne.

Każdy uczestnik  programu otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu

owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce i warzywa udostępniane są w ciągu 10 dowolnie wybranych tygodni w ramach danego semestru.
W tym okresie dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw 2 lub 3 razy w tygodniu. W I semestrze łączna liczba owoców i warzyw otrzymanych przez jedno dziecko wynosi 22 porcje.  

Efektywność programu  i skuteczne jego oddziaływanie na dzieci, a w szczególności na zmianę ich nawyków żywieniowych, mają  zapewnić realizowane w ramach  programu działania  towarzyszące           o   charakterze edukacyjnym.

 

W naszej szkole działania towarzyszące programowi „Owoce i warzywa w szkole” mają formy:

  • ·         konkursów plastycznych, literackich,
  • ·         gazetek tematycznych, wystawek prac dziecięcych,
  • ·         zabaw kulinarnych,
  • ·         wycieczek poglądowych, np. do sadu
  • ·         lekcji poglądowych.          

http://supergify.pl/images/stories/pingwiny/warzywa/owoce/m0f0ho2i.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje