YOUNGSTER – angielski twoją szansą

 

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum realizowali projekt YOUNGSTER – angielski twoją szansą (90 godzin dydaktycznych w ciągu roku). Wszyscy chętni mieli  możliwość uczestniczenia
w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Zajęcia te były uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum w ramach obowiązującej podstawy programowej. Młodzież uczestnicząca w zajęciach korzystała z innych podręczników, niż wykorzystywane w ramach obowiązujących zajęć dydaktycznych. Wydawnictwo MACMILLAN oprócz wspomnianych podręczników zapewniło uczniom inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoła otrzymała dodatkowe wyposażenie (słowniki, readersy, płyty CD i DVD, resorurce packi, itp.). Na zakończenie zajęć edukacyjnych programu  wszyscy uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty wystawione przez Wydawnictwo Macmillan. Zajęcia w ramach Programu YOUNGSTER prowadził  nauczyciel języka angielskiego pan Robert Koczera, który uczestniczył w cyklu szkoleń metodycznych i motywacyjnych doskonalących swój warsztat pracy. Zajęcia te prowadzone były przez Wydawnictwo Macmillan.

W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowana jest kolejna edycja programu. Uczestniczą w niej uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum. Zajęcia prowadzi również pan Robert Koczera

Program jest w całości finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zgłoszenie do programu opracowane przez panią  Jadwigę Milczanowską zyskało pozytywną ocenę i Gmina Bukowsko znalazła się na liście gmin zakwalifikowanych do programu  YOUNGESTER PLUS

Końcowym efektem działań zmierzających do uzyskania akceptacji było podpisanie przez Wójta Gminy Bukowsko pana Piotra Błażejowskiego umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie klasy III gimnazjum mają szanse znacząco poprawić swoje perspektywy edukacyjne w kolejnym etapie kształcenia.

 W/w materiał zredagowali: Robert Koczera, Jerzy Ambicki

Dodatkowe informacje