ANEKS NR 1 DO PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDNIE Z DNIA 10.10.2020 R.


§ 1 Uwagi ogólne
Pkt. 4a. W związku z wejściem całego kraju z dniem 10.10.2020 r. w strefę żółtą nakaz noszenia maseczek przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje nie tylko w budynku szkoły w przestrzeniach wspólnych, ale również na świeżym powietrzu. Nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego na boisku wielofunkcyjnym.