RADA PEDAGOGICZNA

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to,
a
żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, a
żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
(...)
umia
ł bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich


Jan Paweł II

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Wojtuszewska - Cap


WICEDYREKTOR


mgr Wioletta Przyboś

 

 Przedszkole

 
mgr Magdalena Nitka

Beata Klimkowska

mgr Magdalena Adamska

Klasa „0”

mgr Bernardetta Ślusarz

 Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Mariola Babiarz  
mgr Dorota Urban 
Bożena Skubisz - logopeda

 

 Język polski

mgr Jerzy Ambicki
mgr Andrzej Zagórski

 Historia, wiedza o społeczeństwie,

mgr Katarzyna Kondrat  Kielar

Język angielski

mgr Robert Koczera
mgr Mariusz Prajzner

Język niemiecki
mgr Katarzyna Wojtuszewska Cap

 Muzyka, plastyka i technika

mgr Lesław Pyrcak

 Matematyka

mgr Ewa Ambicka –Rudy
mgr Danuta Mazur

 Biologia
mgr Elżbieta Pyszko

Geografia

mgr Mariusz Prajzner

Przyroda

mgr Aneta Wojtanowska

 Fizyka

mgr Wioletta Przyboś

 Chemia

mgr Aneta Wojtanowska

Informatyka

mgr Danuta Mazur

 Wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Fil
mgr Rafał Marzec

 Religia

mgr Barbara Ciepły
ks. Roman Sękowski

 Pedagog szkolny

mgr Barbara Ciepły

 Biblioteka

mgr Wioletta Przyboś

mgr Mariusz Prajzner

Świetlica

mgr Barbara Ciepły

mgr Dariusz Fil
mgr Rafał Marzec

Edukacja ds. bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Łuszcz


Doradztwo zawodowe
mgr Ewa Ambicka - Rudy

Nauczyciel wspomagający
mgr Małgorzata Wdowin

mgr Sabina Wojciechowska