KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - § 2 ust. 1.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 2 ust. 1-4, § 3 ust. 1 pkt 1-4,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) - § 6 pkt 1.

 

WRZESIEŃ 2017

1

Zebranie Rady Pedagogicznej          przydział czynności, organizacja roku szkolnego                               

30.08. 2017r godz. 10.00

2

Rozpoczęcie roku  szkolnego

Msza Święta inauguracyjna w kościele, akademia w szkole

04.09.2017r.
 poniedziałek godz. 09.00

3

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami: organizacja pracy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, program wychowawczy, zapoznanie z WSO, POS, zebranie oświadczeń (religia, zajęcia pozalekcyjne i innych informacji do teczki nauczyciela, wybory do rady klasowej (oddziały przedszkolne, sp gim.)

Zebrania wychowawców z rodzicami

Zebranie wychowawcy z rodzicami klasy III gimnazjum

Wybory do Rady Rodziców

13.09. 2017r.środa godz. 16.30

4

Konferencja zatwierdzająca plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego

14.09. 2017r.  czwartek godz. 14.30

5

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu gimnazjalnego

30. 09.2017

PAŹDZIERNIK 2017

6

Uroczysta akademia z okazji Święta KEN

13. 10. 2017

7

Konferencja szkoleniowa 

18.10. 2018r.  środa godz. 14.30

LISTOPAD 2017

8

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe

listopad/grudzień 2017r.

9

Spotkanie z radami klasowymi

22.11. 2017r.  środa godz. 16.00

10

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

22.11. 2017r. środa godz. 16.30

GRUDZIEŃ 2017

11

Próbne egzaminy gimnazjalne

grudzień2017/styczeń /2018r.

12

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31grudnia 2017 r.

STYCZEŃ 2018

13

Nowy Rok

01 stycznia 2018 r

14

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach gimnazjalnych.

19.01.2018

15

Ferie zimowe

29 stycznia 2018 r.- 11 lutego 2018 r

LUTY 2018

16

Klasyfikacyjna konferencja śródroczna

12.02.2018r. poniedziałek
godz. 14.30

17

Początek II semestru

13.02.2018 r.

18

Spotkanie z trójkami klasowymi

15.02.2018r. czwartek godz.16.00

19

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

15.02.2018 r. czwartek godz. 16.30

20

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej,  szkolenie z procedur egzaminu gimnazjalnego,

22.02.2018r. czwartek godz. 14.30

MARZEC 2018

21

Konferencja szkoleniowa 

19.03.2018r. pon. godz. 14.30

22

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marzec – 03 kwietnia 2018 r.

KWIECIEŃ 2018

23

Egzamin gimnazjalny

18 – 19 – 20 kwietnia  2018 r.

(środa, czwartek, piątek)

24

Spotkanie z trójkami klasowymi

Spotkanie wywiadowcze z   rodzicami 

25.04 2018 r. środa godz. 16.00

godz. 16.30

MAJ 2018

25

Termin pisemnego poinformowania uczniów
 i rodziców o ocenie niedostatecznej
i nagannej z zachowania

18. 05.2018r. piątek

CZERWIEC 2018

26

Termin poinformowania   rodziców i uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych

12.06.2018r.

27

Konferencja klasyfikacyjna

18.06.2018r.poniedz. godz. 14.30

28

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

22.06.2018

 

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017/2018

 

22.06. 2018ar. piątek godz. 09.00

29

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie roku szkolnego

 

28.06.2018r. czwartek godz. 10.00

 

30

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Szkoła podstawowa


02.11.2017r. (czwartek) Zaduszki

Dyżur:Zagórski Andrzej, Wojtanowska Aneta, Urban Dorota, Terrier Marta
03.11.2017r. (piątek)

Dyżur: Skubisz Bożena, Sikorska Beata, Ks. Sękowski R,Klimkowska  Beata,

02.05 2018 r.-  (środa) Dzień Flagi

Dyżur:Rachwał Krystyna, Pyrcak Lesław, Przyboś Wioletta, Prajzner Mariusz

04.05.2018 r. (piątek)

Dyżur: Marzec Rafał, Konrad-Kielar Katarzyna, Koczera Robert Ambicka – Rudy   Ewa

01.06.2018r. (piątek) – po Bożym Ciele

Dyżur:Fil Dariusz, Ciepły Barbara, Babiarz Mariola, Ambicki  Jerzy

 

Gimnazjum


02.11.2017r. (czwartek) Zaduszki
03.11.2017r. (piątek)

18, 19, 20. 04.2018.r. egzaminy gimnazjalne

02.05 2018 r.-  (środa) Dzień Flagi

04.05.2018 r.(piątek)

01.06.2018r. (piątek) – po Bożym Ciele

(Zapisane dyżury mogą ulec zmianie  z uwagi na ewentualną konieczność organizowania zajęć opiekuńczych w czasie przerw świątecznych - (potrzeby społeczności lokalnej).