SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2018/2019

PODRĘCZNIKI  DO RELIGII RODZICE ZAKUPUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE (MOŻNA ODKUPIĆ OD KLAS STARSZYCH).

SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I (zapewnia szkoła)

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr w wykazie MEN

Edukacja wczesno-

szkolna

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Podręcznik zintegrowany. Cz. 1- 4.

Podręcznik do matematyki. Część 1- 2

Zeszyt ćwiczeń Dzień odkrywców

Zeszyt do kaligrafii

Zeszyt do kaligrafii matematycznej

Informatyka z CD

Muzyka z CD

 

 

NOWA ERA

 

790/1/2017

790/2/2017

J. angielski

Tessa Lochowski

Cristiana Bruni

New English Adventure 1

+ ćwiczenia

Pearson

819/1/2017

 

Religia

red. Ks. Piotr Goliszek

 

Klasa I szkoły podst.

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

nr AZ-11-01/10-LU-1/12

KLASA II (zapewnia szkoła)

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr w wykazie MEN

Edukacjawczesno-

szkolna

 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Podręcznik zintegrowany. Cz. 1- 4.

Podręcznik do matematyki.
Część 1- 2

Zeszyt ćwiczeń Potyczki Ortograficzne

Informatyka z CD

Muzyka z CD

 

 

NOWA ERA

 

 

790/3/2017

J. angielski

 

New English Adventure 2

+ ćwiczenia

Pearson

819/2/2018

Religia

Ks. Piotr Goliszek

„Kochajmy Pana Jezusa”

Gaudium

Lublin

AZ-12-01/10-LU-3/13

 KLASA III (zapewnia szkoła)

 PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr w wykazie MEN

Edukacja wczesno-

szkolna

Maria Lorek, Agata Ludwa Monika Zatorska

„Nasza szkoła”

+ Ćwiczenia z pomysłem. WSiP

MEN

 

J. angielski

Tessa Lochowski, Anne Worall

New English Adventure 3

+ ćwiczenia

Pearson

680/3/2015

Religia

Red. Piotr Goliszek

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

GAUDIUM

 

 KLASA IV a i IV b (zapewnia szkoła)

 

PRZE-

DMIOT

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

JĘZYK POLSKI

Derlukiewicz Marlena, Klimowicz Anna

Nowe słowa na start 4! Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.

NOWA ERA

 

907/1/2017

Praca zbiorowa

Nowe słowa na start 4! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.

NOWA ERA

 

HISTO-

RIA

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

NOWA ERA

877/1/2017

J.

 ANGIEL-

SKI

Nick Beare

Evolution  PLUS klasa 4

+ ćwiczenia

MACMILLAN

856/1/2017

MATEMATYKA

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński

P. Zarzycki

Matematyka 4 z plusem. Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej.

+ ćwiczenia  (WERSJA C)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

780/1/217

PRZYRO-

DA

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
J. Stawarz

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

 

863/2017

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klas IV szkoły podstawowej

NOWA ERA

852/1/2017

PLASTY-
KA

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej

 

NOWA ERA

 

903/1/2017

TECHNI-
KA

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWA ERA

295/1/2017

INFORMATYKA

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

847/1/2017

RELIGIA

red. Ks. Waldemar Janiga 

Klasa IV szkoły podstawowej

Jestem chrześcijaninem

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

nr AZ-21-01/10-LU-1/12 

WDŻ

 

Podręcznik nieobowiązkowy

 

 

 KLASA V a i V b (zapewnia szkoła)

PRZE-

DMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

JĘZYK POLSKI

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

NOWA ERA

907/2/2018

 

 

 

 

 

 

Nowe słowa na start! 5- ćwiczenia do j. polskiego

NOWA ERA

HISTO-

RIA

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

877/2/2018

J. ANGIEL-

SKI

Nick Beare

Evolution plus. Klasa 5

+ ćwiczenia

Macmillan Polska Sp. z o.o.

856/2/

2018

MATEMATYKA

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia wersja C

GWO

 

 

780/2/

2018

 

BIOLO-

GIA

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

844/1/

2018

 

GEOGRA-FIA

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

NOWA ERA

 

906/1/

2018

 

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

852/2/2018

 

PLASTY-

KA

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

903/2/2018

 

TECHNI-

KA

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

295/2/2018

INFORMATYKA

 

Michał Kęska

 

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

NOWA ERA

 

847/2/2018

RELIGIA

Ks. Waldemar Janiga

„WIERZĘ W BOGA”

Gaudium

Lublin

AZ-22-01/10-LU-2/13

WDŻ

 

 

 

 

 

podręcznik nieobowiązkowy

 

 

 KLASA VI(zapewnia szkoła)

PRZE-

DMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

JĘZYK POLSKI

Derlukiewicz Marlena

 

 

 

 

Wojcieckowska A.

 

 

 

 

 

Praca zbiorowa

„SŁOWA NA START!” 6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.1 kształcenie literackie i kulturowe

 

„SŁOWA NA START!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2 kształcenie językowe

 

SŁOWA NA START!” 6.  Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej języku dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 Zeszyt ucznia skorelowany              

 z podręcznikiem do kształcenia literackiego dla klasy VI.

NOWA ERA

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

338/5/2016

 

 

 

 

 

338/6/2014/2016

 

HISTO-

RIA I SPOŁE-

CZEŃ-

STWO

Praca zbiorowa

„WCZORAJ I DZIŚ” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6.

NOWA ERA

443/3/2014

 

J. ANGIEL-

SKI

Nick Beare

“EWOLUTION PLUS 3”

+ ćwiczenia

MACMILLAN

675/3/2014/2016

 

MATEMATYKA

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński

P. Zarzycki

„Nowa matematyka z plusem”

+ ćwiczenia wersja C

GWO

 

773/3/2016

PRZYRO-

DA

Joanna Stawarz

Feliks Szlajfer

Hanna Kowalczyk

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

NOWA ERA

399/3/2014/2015

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

I gra muzyka

Podręcznik do muzyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej

NOWA ERA

569/2012/2015

 PLASTY-

KA

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

NOWA ERA

326/3/2011/2015

ZAJĘCIA

TECHNI-

CZNE

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

NOWA ERA

295/3/2010/2016

INFORMATYKA

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy V szkoły podstawowej

NOWA ERA

W trakcie procedury MEN

RELIGIA

Waldemar Janiga

„Wierzę w Kościół”

GAUDIUM

AZ 23-01/10-LU 2 - 14

WDŻ

 podręcznik nieobowiązkowy

Pod red. T. Król

Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” – kl. 5 - 6

RUBIKON

189/99

KLASA VII(zapewnia szkoła)

 

PRZE-

DMIOT

 

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

 

 

 

JĘZYK POLSKI

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz

 

Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter

NOWE Słowa na start! 7

 

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

 

 

NOWE Słowa na start! 7

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

 

 NOWA ERA

 

 

907/4/2017

 

HISTO-

RIA

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 7

 

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

NOWA ERA

877/4/2017

J. ANGIEL-

SKI

Katherine i Steve Bilsborough

New Voices Klasa 7

+ ćwiczenia

MACMILLAN

854/1/2017

MATEMATYKA

 

Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej 

Matematyka z plusem 7

 

+ zeszyt ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/4/2017

MUZYKA

 Monika Gromek

Grażyna Kilbach

“LEKCJA MUZYKI” Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

852/4/2017

PLASTY-

KA

Marta Japczyńska

Natalia Mrozkowiak

 

„DO DZIEŁA”

Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

903/4/2017

FIZYKA            

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nawotny-Różańska

„SPOTKANIA Z FIZYKĄ” Podręcznik do fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

 

885/1/2017

CHEMIA

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

785/1/2017

BIOLO-

GIA

Małgorzata Jefimow

Marian Sęktas

 

Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

„Puls życia” do biologii dla klasy 7 umożliwia nauczanie biologii człowieka w sprawdzony sposób.

 

+ ćwiczenia

NOWA ERA

844/4/2017

GEOGRAFIA

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Planeta Nowa
 

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

 

906/3/2017

JĘZYK NIEMIECKI

 

Ewa Kościelniak-Walewska

Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

+  zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

838/1/2017

INFORMATYKA

Grażyna Koba

„LUBIĘ TO”

NOWA ERA

 

RELIGIA

red. Ks. Paweł Mąkosa

 

 

Klasa I gimnazjum

„Spotykam Twoje Słowo”

GAUDIUM

nr AZ-31-01/10-LU-1/12 

 KLASA VIII(zapewnia szkoła)

 

PRZE-

DMIOT

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

Nr w wykazie MEN

 

 

JĘZYK POLSKI

Szulc M, Gązałczyńska – Mróz A

NOWE Słowa na start! 8

 

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 8

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

W trakcie procedury

 

 

 

HISTO-

RIA

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Wczoraj i dziś . Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nowa Era

 

 

874/2018

J. ANGIEL-

SKI

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik do języka angielskiego + ćwiczenia

Macmillan Polska Sp. z o.o.

925/2018

MATEMATYKA

 

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Matematyka z plusem 8

+ ćwiczenia

GWO

780/5/2018

INFORMATYKA

 

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

NOWA ERA

847/5/2018

WOS

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

NOWA ERA

874/2017

FIZYKA

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

NOWA ERA

885/2/2018

CHEMIA

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

 

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

785/2/2018

BIOLO-

GIA

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

844/3/2018

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

906/4/2018

JĘZYK NIEMIECKI

Ewa Kościelniak-Walewska

 

 

Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

NOWA ERA

838/2/2018

RELIGIA

Ks. P. Mąkasa

„Z Tobą idę przez życie”

GAUDIUM

 

WDŻ

podręcznik nieobowiązkowy

 

Podręcznik nieobowiązkowy

 

 

 

   GIMNAZJUM

KLASA III (zapewnia szkoła)

 

PRZE-

DMIOT

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel

W. Herman

Z. Pomirska

P. Doroszewski

„SŁOWA NA CZASIE 3” – podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy trzeciej gimnazjum. + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

95/5,6/2017/z.1

 

HISTORIA

ST. Roszak

A. Łaszkiewicz

 

 

„ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI” dla klasy trzeciej gimnazjum

NOWA ERA

60/3/2011

J. ANGIELSKI

Catherine Beth

„New Voices 4“

 

MACMILLAN

 

MATEMA-

TYKA

 

Praca zbiorowa

 

Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum

+ zeszyt ćwiczeń (wersja podstawowa)

GWO

168/3/2016/z.1

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Praca zbiorowa

„ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE”

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

NOWA ERA

 

WOS

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

DZIŚ I JUTRO. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2

NOWA ERA

77/1/2009/2015

FIZYKA

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik …

 

„SPOTKANIA Z FIZYKĄ” podręcznik dla gimnazjum
cz. 3 i 4.

NOWA ERA

93/3/2010/2015

93/4/2011/2016

CHEMIA

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

 

„CHEMIA NOWEJ ERY”
cz. 3

NOWA ERA

49/3/2010/2015

BIOLOGIA

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia 3

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

 

+ Zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

58/3/2010/2016

GEOGRA-

FIA

M. Szubert

E. Ćwiklińska

A. Wawrzkowicz

Planeta Nowa 3

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

7/3/2010/2016

JĘZYK NIEMIECKI

Ewa Kościelniak-Walewska

Meine Deutschtour 3

+ ćwiczenia

NOWA ERA

 

746/3/2015

INFORMA-

TYKA

 

Piotr J. Durka

 

 

Informatyka dla Ciebie. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum

NOWA ERA

181/2009

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jarosław Słoma

Grzegorz Zając

„ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE” Edukacja dla bezpieczeństwa

NOWA ERA

17/2009

RELIGIA

Paweł Mąkosa

„Żyję Twoją miłością”

GAUDIUM

AZ – 33 – 01/10/LU-1/14

WDŻ

podręcznik nieobowiązkowy

Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz; red. Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum

RUBIKON

205/2009

 

Podstawa prawna: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 481 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Rada pedagogiczna w dniu 25 czerwca 2018r. podjęła uchwałę pozytywnie opiniując  szkolny  zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019.