SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2017/2018

 

SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I (zapewnia szkoła)

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

 

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4. Edukacja matematyczna. Część 2

NOWA ERA

790/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790/2/2017

J. angielski

Tessa Lochowski

Cristiana Bruni

New English Adventure 1

+ ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

819/1/2017

 

Religia

red. Ks. Piotr Goliszek

 

Klasa I szkoły podst.

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

nr AZ-11-01/10-LU-1/12

 

 

KLASA II (zapewnia szkoła)

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

 

Maria Lorek, Agata Ludwa Monika Zatorska

„Nasza szkoła”

+ Ćwiczenia z pomysłem. WSiP

MEN

03. 2015r.

J. angielski

Viv Lambert, Anne Worrall

New English Adventure 2

+ ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

680/2/2015

Religia

Ks. Piotr Goliszek

„Kochajmy Pana Jezusa”

Gaudium

Lublin

AZ-12-01/10-LU-3/13

 

 

KLASA III (zapewnia szkoła)

 

 

 PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Maria Lorek, Agata Ludwa Monika Zatorska

„Nasza szkoła”

+ Ćwiczenia z pomysłem. WSiP

MEN

03. 2015r.

J. angielski

Tessa Lochowski, Anne Worall

New English Adventure 3

+ ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

680/3/2015

Religia

Red. Piotr Goliszek

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

GAUDIUM

AZ-1-01/10 -LU-3/13


 

KLASA IV (zapewnia szkoła)

 

 

PRZEDMIOT

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

 

JĘZYK POLSKI

Derlukiewicz Marlena, Klimowicz Anna

 

 

Nowe słowa na start 4! Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.

NOWA ERA

 

907/1/2017

 

Praca zbiorowa

Nowe słowa na start 4! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.

NOWA ERA

 

 

 

 

907/1/2017

 

HISTORIA

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

NOWA ERA

877/1/2017

 

J. ANGIELSKI

Nick Beare

Evolution  PLUS 1

+ ćwiczenia

MACMILLAN

856/1/2017

 

MATEMA-

TYKA

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński

P. Zarzycki

Matematyka 4 z plusem. Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej.

+ ćwiczenia  (WERSJA C)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

780/1/217

 

PRZYRODA

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer
J. Stawarz

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

 

863/2017

 

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klas IV szkoły podstawowej

NOWA ERA

852/1/2017

 

PLASTYKA

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej

NOWA ERA

903/1/2017

 

TECHNIKA

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWA ERA

295/1/2017

 

INFORMA-
TYKA

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej

NOWA ERA

847/1/2017

 

RELIGIA

red. Ks. Waldemar Janiga 

Klasa IV szkoły podstawowej

Jestem chrześcijaninem

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

nr AZ-21-01/10-LU-1/12

 

  

 

 

KLASA V (zapewnia szkoła)

 

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

JĘZYK POLSKI

Derlukiewicz Marlena

 

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1: kształcenie literackie i kulturowe

NOWA ERA

 

338/4/2013/2015

2015-08-10

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 2: kształcenie językowe

+ ćwiczenia

NOWA ERA

 

338/3/2013/2015

2015-08-06

HISTORIA I SPOŁECZEŃ-

STWO

Grzegorz Wojciechowski

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

443/2/2013/2015

2015-07-02

J. ANGIELSKI

Nick Beare

 

Evolution plus 2

+ ćwiczenia

Macmillan Polska Sp. z o.o.

675/2/2014/2015

2015-09-22

MATEMA-

TYKA

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Nowa Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

773/2/2016

2016-03-04

PRZYRODA

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

 

Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

NOWA ERA

 

399/2/2013/2015

2015-04-22

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

NOWA ERA

569/2012/2015

2015-02-19

PLASTYKA

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

NOWA ERA

326/1/2011/2015

2015-01-16

ZAJĘCIA

TECHNICZNE

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

NOWA ERA

295/2010/2014

2014-12-30

ZAJĘCIA KOMPUTERO-WE

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy V szkoły podstawowej

NOWA ERA

729/1/2015

2015-02-16

RELIGIA

Ks. Waldemar Janiga

„WIERZĘ W BOGA”

Gaudium

Lublin

AZ-22-01/10-LU-2/13

 

 

KLASA VI (zapewnia szkoła)

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

JĘZYK POLSKI

Derlukiewicz Marlena

 

 

 

 

WojcieckowskaA.

 

 

 

 

 

Praca zbiorowa

„SŁOWA NA START!” 6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.1 kształcenie literackie i kulturowe

 

„SŁOWA NA START!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2 kształcenie językowe

 

„SŁOWA NA START!” 6.  Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej języku dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 Zeszyt ucznia skorelowany              

 z podręcznikiem do kształcenia literackiego dla klasy VI.

NOWA ERA

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

338/5/2016

 

 

 

 

 

338/6/2014/2016

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃ-

STWO

Praca zbiorowa

„WCZORAJ I DZIŚ” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6.

+ Zeszyt ucznia

NOWA ERA

443/3/2014

 

J. ANGIELSKI

Nick Beare

“EWOLUTION PLUS 3”

MACMILLAN

675/3/2014/2016

 

MATEMA-

TYKA

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński

P. Zarzycki

„Nowa matematyka z plusem”

+ ćwiczenia wersja C

GWO

 

773/3/2016

PRZYRODA

Joanna Stawarz

Feliks Szlajfer

Hanna Kowalczyk

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

NOWA ERA

399/3/2014/2015

MUZYKA

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

I gra muzyka

Podręcznik do muzyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej

NOWA ERA

569/2012/2015

 PLASTYKA

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

„Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

NOWA ERA

326/3/2011/2015

ZAJĘCIA

TECHNICZNE

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

NOWA ERA

295/3/2010/2016

ZAJĘCIA KOMPUTERO-WE

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy V szkoły podstawowej

NOWA ERA

W trakcie procedury MEN

RELIGIA

Waldemar Janiga

„Wierzę w Kościół”

GAUDIUM

AZ 23-01/10-LU 2 - 14

WDŻ

 podręcznik nieobowiązkowy

Pod red. T. Król

Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” – kl. 5 - 6

RUBIKON

189/99

 

KLASA VII (zapewnia szkoła)

 

 

PRZEDMIOT

 

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz

 

Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter

NOWE Słowa na start! 7

 

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

 

 

NOWE Słowa na start! 7

 

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

 

 NOWA ERA

 

907/4/2017

 

 

HISTORIA

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 7

 

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

NOWA ERA

877/4/2017

 

J. ANGIELSKI

C. Mc Beth

New Voices 2

+ ćwiczenia

MACMILLAN

730/2/2015

2015-02-16

 

MATEMA-

TYKA

 

Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej 

Matematyka z plusem

 

+ zeszyt ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/4/2017

 

MUZYKA

 Monika Gromek

Grażyna Kilbach

“LEKCJA MUZYKI” Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

852/4/2017

 

PLASTYKA

Marta Japczyńska

Natalia Mrozkowiak

 

„DO DZIEŁA”

Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

903/4/2017

 

FIZYKA            

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nawotny-Różańska

„SPOTKANIA Z FIZYKĄ” Podręcznik do fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

 

885/1/2017

 

CHEMIA

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

785/1/2017

 

BIOLOGIA

Małgorzata Jefimow

Marian Sęktas

 

 

Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

„Puls życia” do biologii dla klasy 7 umożliwia nauczanie biologii człowieka w sprawdzony sposób.

 

+ ćwiczenia

NOWA ERA

844/4/2017

 

GEOGRAFIA

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

NOWA ERA

 

 

906/3/2017

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

Ewa Kościelniak-Walewska

Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

+  zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

838/1/2017

 

INFORMA-

TYKA

Grażyna Koba

„LUBIĘ TO”

NOWA ERA

847/4/2017

 

 

RELIGIA

red. Ks. Paweł Mąkosa

 

 

Klasa I gimnazjum

„Spotykam Twoje Słowo”

GAUDIUM

nr AZ-31-01/10-LU-1/12 

 

 

 

PUBLICZNE  GIMNAZJUM

 

KLASA II (zapewnia szkoła)

 

 

PRZEDMIOT

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

 

 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski, Anna Grabarczyk

Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy drugiej gimnazjum.

zeszyt ćwiczeń

 NOWA ERA

 

 

95/3,4/2016/z1

 

HISTORIA

Stanisław Roszak

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum

NOWA ERA

60/2/2010

 

J. ANGIELSKI

Catherine McBeth

New Voices 2

 

MACMILLAN

730/3/2015

 

MATEMA-

TYKA

 

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Matematyka 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum

+ zeszyt ćwiczeń (wersja podstawowa)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

168/2/2015/z1

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Praca zbiorowa

 

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Nowa Era

196/2/2010

ZAJĘCIA ARTSTYCZNE

-

Bez podręcznika

-

-

WOS

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Część 1

NOWA ERA

77/1/2009/2015

 

FIZYKA

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nawrotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2

NOWA ERA

93/2/2010/2015

09.04.2015

CHEMIA

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla gimnazjum. Część 2

NOWA ERA

49/2/2009/2015

 

BIOLOGIA

Małgorzata Jefimow

 

Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum

+ zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

58/2/2009/2015

 

GEOGRAFIA

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2

NOWA ERA

7/3/2010/2016

 

JĘZYK NIEMIECKI

Ewa Kościelniak-Walewska

Meine Deutschtour 2

+ zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

746/2/2015

 

RELIGIA

 ks. Paweł Mąkosa

„Z Tobą idę przez życie”

GAUDIUM

AZ-32-01/10-LU-1/13 

WDŻ

podręcznik nieobowiązkowy

Pod red. Teresy Król

„Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III w gimnazjum

RUBIKON

205/2011/z 1

 

KLASA III (zapewnia szkoła)

 

GIMNAZJUM

 

 

PRZEDMIOT

 
AUTOR

 

TYTUŁ

 

WYDAWNICTWO

 

Nr w wykazie MEN

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel

W. Herman

Z. Pomirska

P. Doroszewski

 

Joanna Kuchta

Małgorzata Gitner

 

 

„SŁOWA NA CZASIE” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum.

„SŁOWA NA CZASIE” – podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy trzeciej gimnazjum.

NOWA ERA

 

 

 

NOWA ERA

95/5,6/2017/z.1

 

HISTORIA

ST. Roszak

A. Łaszkiewicz

 

„ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI” dla klasy trzeciej gimnazjum

 

NOWA ERA

60/3/2011

J. ANGIELSKI

Catherine Beth

„New Voices 4“

MACMILLAN

 

730/4/2016

MATEMA-

TYKA

 

Praca zbiorowa

 

Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum

+ zeszyt ćwiczeń (wersja podstawowa)

WS I P

168/3/2016/z1

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Praca zbiorowa

„ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE”

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

NOWA ERA

196/2/2010

WOS

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

DZIŚ I JUTRO. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2

NOWA ERA

77/2/2010/2015

FIZYKA

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik …

 

„SPOTKANIA Z FIZYKĄ” podręcznik dla gimnazjum cz. 3 i 4.

NOWA ERA

93/3/2010/2015

93/4/2011/2016

CHEMIA

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

 

„CHEMIA NOWEJ ERY” cz. 3

NOWA ERA

49/3/2010/2015

BIOLOGIA

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia 3

Podręcznik do biologii dla gimnazjum

 

+ Zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

58/3/2010/2016

GEOGRAFIA

M. Szubert

 

 

 

E. Ćwiklińska

A. Wawrzkowicz

Planeta Nowa 3

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

 

+ Zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

 

 

 

 

7/3/2010/2016

JĘZYK NIEMIECKI

Ewa Kościelniak-Walewska

Meine Deutschtour 3

+ ćwiczenia

NOWA ERA

 

746/3/2015

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jarosław Słoma

Grzegorz Zając

„ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE” Edukacja dla bezpieczeństwa

NOWA ERA

17/2009/2015

RELIGIA

Paweł Mąkosa

„Żyję Twoją miłością”

GAUDIUM

AZ – 33 – 01/10/LU-1/14

WDŻ

podręcznik nieobowiązkowy

Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz; red. Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum

RUBIKON

205/2011/z1/2015               

 

 

KSIĄŻKI WSPOMAGAJĄCE PROCES EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

 

ODDZIAŁ kl. 0  

 

„Odkrywam siebie. Szkoła tuż-tuż”. Autor: Wiesława Żaba – Żabińska

Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Zestaw zgodny z nową podstawą programową.
J. ANGIELSKI – „NEW ENGLISH ADVENTURE” – zeszyt ćwiczeń STARTER

Autor: Regina Raczyńska, Cristiana Bruni Wydawnictwo: PEARSON 2014

Religia – „Jestem dzieckiem Bożym” red. Ks. Marian ZającPodręcznik nr AZ-03-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3, 4,5 latki

„Odkrywam siebie. Czterolatek”

„Odkrywam siebie. Trzylatek”

Autor:   Wiesława Żaba - Żabińska

WYDAWNICTWO: MAC Edukacja Grupa Edukacyjna S.A.

Zestaw zgodny z nową podstawą programową.