Ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej

 

Ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

SUMA UBEZPIE

CZENIA [zł]

Trwały Uszczerbek na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku(za 100% SU)

30 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego(skumulowane świadczenie do wypłaty)

30 000

Śmierć Ubezpieczonego w  wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

15 000

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby(od 1-go dnia pobytu/ zmiana daty)

50 zł / dzień

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku(od 1-go dnia pobytu/ zmiana daty)

50 zł/ dzień

Interwencja lekarska(tzw. świadczenie „bólowe”)

150

Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawów Ubezpieczonego(maksymalna suma świadczenia)

11 000

Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji

3 000

Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych

3 000

Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

700

Poważne Zachorowania Ubezpieczonego

1 500

Rany Ubezpieczonego

150

Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady (maksymalna wysokość świadczenia)

750

Śmierć Rodzica / Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

1 500

Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego(maksymalna wysokość świadczenia)

3 000

Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego(maksymalna wysokość świadczenia)

750

Atak Padaczki

150

Nagłe Zatrucie Gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem

150

Wyczynowe uprawianie sportu

tak

Szkolny Assistance

- Wizyta leka

rza

i pielęgniar

ki,
- Dostawa le

ków,
- Indywi

dualne korepety

cje,
- Pomoc psy

chologa.

 

 

 

 

 

Link do formularza zgłoszenia szkody:  

 

https://app.signal-iduna.pl/files/SIZ2850_FORMULARZ_ZGLOSZENIA_ROSZCZENIA_Z_TYTULU_NNW_DZIECI_I_MLODZIEZY_SZKOLNEJ.pdf

 

Zgłoszenie szkody :
- online poprzez link

 

 https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ubezpieczenia-nnw/

 

- za pośrednictwem biura:
Ubezpieczenia Dariusz Dorotniak
38-500 Sanok
ul. 3 maja 23
tel. 661 644 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.