Biblioteka współcześnie

 W roku szkolnym 2009/2010 baza placówki powiększa się o nowe pomieszczenia. Między innymi na półpiętrze dodatkowe pomieszczenie przeznaczono na bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Punkt biblioteczny z budynku B oraz wyposażenie biblioteki z dotychczasowych pomieszczeń zostają przeniesione do nowego lokum.
      Biblioteka od tej chwili składa się z jednego dużego pomieszczenia, w którym mieści się:

Czytelnia:

 • z bogatym księgozbiorem podręcznym,
 • ze zbiorami audiowizualnymi i multimediami, m.in. zbiór filmów dydaktycznych  na CD (w tym adaptacje literatury polskiej i światowej),
 • z bogatym zbiorem encyklopedii i słowników multimedialnych,
 • z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (cztery stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu,
 • z dwoma urządzeniami kserograficznymi,
 • z regałami i gablotami na wystawy tematyczne,
 • z projektorem multimedialnym i laptopem
 • ze stanowiskami dla czytelników (24 miejsca)

     
Wypożyczalnia

 • z księgozbiorem ułożonym według działów (bez dostępu do półek) – ponad 5 tysięcy książek (stan na 31 grudnia 2012 r.)

     


     BIBLIOTEKA SZKOLNA w czasach współczesnych pełni rolę CENTRUM INFORMACJI dla nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi. Daje możliwość realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Użytkownicy mają doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań. Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy organizują w bibliotece różne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, spotkania z różnymi osobami, prezentowane są różnotematyczne wystawy i ekspozycje (stałe i okolicznościowe). 
     Celem pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców, którzy prowadzą różnego rodzaju zajęcia  w bibliotece szkolnej jest:   

 • zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego:
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji, za pomocą warsztatu informatyczno-bibliograficznego;
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki i do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym i informacyjnym.

     Biblioteka w dalszym ciągu pozyskuje dodatkowe fundusze na zakup niezbędnych materiałów i dokumentów. W ciągu kilku lat współpracy szkoły z Fundacją „HPI” w Warszawie pozyskano kilka tysięcy złotych, za które zakupiono, m.in. lektury (zgodne z nową podstawą programową), inne pozycje książkowe (literatura piękna dla dzieci i młodzieży) oraz wydawnictwa wspomagające proces dydaktyczny.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Rok szkolny 2009/2010


WYDARZENIA

1. Zajęcia na temat:

 • Alina i Czesław Centkiewiczowie „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, „Zaczarowana Zagroda”, „Odarpi Syn Eggiwy” – dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;
 • „Hans Christian Andersen – Najpiękniejsze baśnie” – dla uczniów klasy zerowej i klasy I szkoły podstawowej;
 • „PIĘKNA NASZA  POLSKA  CAŁA”  (Dzień Flagi Rzeczypospolitej, Symbole Narodowe – godło, flaga, hymn - , Powitajmy 3 Maja) – zajęcia dla oddziału zerowego i uczniów klasy I, II, III szkoły podstawowej;
 • „Jaką książkę warto przeczytać?” – dla uczniów klasy szóstej;
 • „Zasady korzystania z biblioteki i ICIM” – dla uczniów klasy II szkoły podstawowej.
 • „Jak prawidłowo korzystać z encyklopedii i słowników” prezentacja dla uczniów klasy V.


2. Wystawy tematyczne (stałe)

 • 31 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II,
 • piąta rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II,
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej,
 • „3 Maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji”,
 • Dzień Matki


3. Wystawy tematyczne (okolicznościowe)

 • „HISTORIA SANOKA I ZIEMII SANOCKIEJ” – wystawa książek,
 • tragiczna śmierci w Smoleńsku Prezydenta RP, jego żony oraz  przedstawicieli Sejmu i Senatu,
 • „OCALMY HISTORIĘ OD ZAPOMNIENIA” – „HISTORIA NA MEDALACH ZAPISANA” – wystawa pamiątek i różnych dokumentów/
Rok szkolny 2010/2011


WYDARZENIA

1. Zajęcia na temat:

 • „84 urodziny Kubusia Puchatka” dla dzieci z oddziału pięciolatków i sześciolatków oraz uczniów klasy I szkoły podstawowej,
 • „Jesienne wierszowanie” – eliminacje szkolnego konkursu recytatorskiego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku (zespół nauczycieli),
 • „21 rocznica uchwalenia przez ONZ Deklaracji Praw Dziecka (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy IV i V szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum),
 • „Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej” - w klasie II gimnazjum,
 • „Zadania i funkcje biblioteki szkolnej” - w klasie II szkoły podstawowej,
 • „Biblioteka źródłem informacji”- w klasie IV szkoły podstawowej,
 • „Jesteśmy w bibliotece” - „w klasie I szkoły podstawowej,
 • „SZKOLNY KONKURS KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH” – II i III etap kształcenia,
 • „Katyń ocalić od zapomnienia” – lekcje multimedialne w każdej klasie (nauczyciele historii oraz młodzież gimnazjum),
 • szereg lekcji związanych z patronem szkoły przeprowadzonych w poszczególnych klasach podczas zwiedzania wystawy o błogosławionym Janie Pawle II;
 • zajęcia przeprowadzone dla grupy wychowanków Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wolicy podczas zwiedzania wystawy o Janie Pawle II.


2. Wystawy tematyczne (stałe)

 • rocznica Września 1939 r.,
 • Rocznica Pontyfikatu Jana  Pawła II,
 • „Pamiętamy… Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny”,
 • „11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”,
 • 30 listopada – tradycje wróżb i zabaw andrzejkowych,
 • 6 GRUDNIA – MIKOŁAJKI,
 • Historia, Tradycje, Obyczaje… - Boże Narodzenie,
 • Historia, Tradycje, Obyczaje… - Karnawał czas zacząć,
 • szósta rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II,
 • Historia, Tradycje, Obyczaje… „Wielkanoc”,
 • Historia, Tradycje, Obyczaje… „Dzień Flagi”,
 • Historia, Tradycje, Obyczaje… - „Konstytucja 3 Maja”,
 • „Rodzina jest dobra na wszystko”.


3. Wystawy tematyczne (okolicznościowe)

 • Był sobie list,
 • Święto Pluszowego Misia,
 • 21 rocznica uchwalenia przez ONZ - Deklaracji Praw Dziecka,
 • 71 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ (wystawa zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy i kierownika świetlicy),
 • „PATRON NASZEJ SZKOŁY -  JAN PAWEŁ II – BŁOGOSŁAWIONYM (wystawa zorganizowana przez nauczyciel bibliotekarzy i kierownika świetlicy),
 • „Sanok – dawniej i dziś”.


4. Inne wydarzenia

 • spotkanie uczniów klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku.

 


Rok szkolny 2011/2012


WYDARZENIA

1. Zajęcia na temat:

 • „85 urodziny Kubusia Puchatka” dla dzieci  z klasy II szkoły podstawowej,
 • „ Twoja klasa – nasza Biblioteka” w klasie IV szkoły podstawowej,
 • „Biblioteka źródłem informacji” w klasie IV szkoły podstawowej,
 • „Życie i twórczość Astrid Lindgren” – prezentacja multimedialna w klasie II szkoły podstawowej,
 • „33 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II” – prezentacja multimedialna w klasie piątej, „Wydawnictwa informacji bezpośredniej” – zajęcia w klasie czwartej i pierwszej gimnazjum,
 • „Biblioteka szkolna jako miejsce pracy i nauki” – zajęcia w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej,
 • „Tradycje Świąt Wielkanocnych” lekcja biblioteczna w klasie V,
 • Bezpieczne wakacje – lekcja w klasie I i II szkoły podstawowej,
 • konkurs recytatorski  „Wiosenne wierszowanie (organizator – zespół nauczycieli);
 • prelekcja na temat: „Między nami kobietkami (dla dziewcząt klasy V i VI).


2. Wystawy tematyczne (stałe)

 • rocznica Września 1939 r.,
 • Rocznica Pontyfikatu Jana  Pawła II,
 • „Pamiętamy… Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny”,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
 • 30 listopada – tradycje wróżb i zabaw andrzejkowych.
 • 6 GRUDNIA – MIKOŁAJKI
 • Historia, Tradycje, Obyczaje… - Boże Narodzenie.
 • Historia, Tradycje, Obyczaje… - Karnawał czas zacząć.
 • „Tradycje Walentynkowe”;
 • Siódma rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II,
 • „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”;
 • „Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”;
 • „2 Maja – święto flagi”;
 • „Międzynarodowy Dzień Rodziny”
 • „Dzień Matki i Ojca”’
 • „Dzień Dziecka”


3. Wystawy tematyczne (okolicznościowe)

 • Święto Pluszowego Misia,
 • Partnerzy COMENIUSA – wystawa poświęcona krajom partnerskim programu,
 • 22 rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka
 • Kraje partnerskie programu COMENIUS – wystawa pamiątek przywiezionych przez wszystkich członków programu.
 • Kraje partnerskie programu COMENIUS – wystawa pamiątek przywiezionych przez delegację naszej szkoły z Włoch,
 • „Wisława Szymborska – laureatka Nagrody Nobla – życie i twórczość”,
 • „72 ROCZNICA ZBRODNII KATYŃSKIEJ”.


4. Inne wydarzenia

 • „Lekcja z filmem animowanym” warsztaty filmowe zorganizowane przez BWA Galeria Sanocka oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Urząd Gminy Bukowsko, Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku i Media Art.,
 • MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZKÓŁ – „KOLORY EUROPY – MIĘDZYKULTUROWA TĘCZA” – miejsce spotkania i pracy członków programu partnerskich szkół,
 • szkolny konkurs literacki „DZIEJE  BOHATERÓW COMENIUSA”,
 • „HISTORYCZNE SIŁOWNIE UMYSŁOWE” – Międzyszkolny Konkurs Historyczny (organizator – nauczyciel historii),
 • spotkanie z pracownikiem IPN w Rzeszowie – panem Maciejem Rędziniakiem (organizator - nauczyciel historii),
 • spotkanie z pracownikiem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku panią Marią Jolantą Marciniak (organizator – nauczyciel historii),
 • spotkanie z przedstawicielami Banków Sanockich (organizator – nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie”,
 • spotkanie uczniów klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:
 • Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku
 • Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku

 

Rok szkolny 2012/2013

 

1. Zajęcia na temat:

 • „Biblioteka szkolna – jej funkcje i zadania”,
 • „Dokumenty gromadzone w bibliotece szkolnej”,
 • „Dzień Pluszowego Misia” – uroczysta akademia i wystawa, konkursy, zabawy,

     „Poranek z baśnią i bajką”,
•    „Historia pisma i książki”,
•    „Historia książki rękopiśmiennej i drukowanej”,
•     „W krainie Anaruka – bohatera opowiadania Centkiewiczów,
•    „Droga książki od twórcy do czytelnika”,
•    „Jak korzystać z encyklopedii i słowników”,
•    „Piękna nasza Polska cała” (Godło…, Flaga…, Hymn…),
•    Projekcja filmu  „ Dzieci z Bulerbyn”.
2. Wystawy tematyczne (stałe):
•    rocznica Września 1939 r.,
•    Rocznica Pontyfikatu Jana  Pawła II,
•    Rocznica nadania imienia szkole – Święto Szkoły,
•    „Święto Pluszowego Misia”,
•    „Pamiętamy… Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny”,
•    11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
•    30 listopada – tradycje wróżb i zabaw andrzejkowych,
•    6 GRUDNIA – MIKOŁAJKI,
•    Historia, Tradycje, Obyczaje… - Boże Narodzenie,
•    Historia, Tradycje, Obyczaje… - Karnawał czas zacząć,
•    Historia, Tradycje Obyczaje… - Walentynki,
•    „Wielkanoc” – tradycje i zwyczaje,
•    „8 rocznica śmierci patrona szkoły błogosławionego Jana Pawła II”,
•    „Rocznica Mordu Katyńskiego”,
•    „2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej”,
•    „3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji”,
•    „15 maja – Światowy Dzień Rodziny”,
•    „ 1 czerwca – Dzień Dziecka”.
3. Wystawy tematyczne (okolicznościowe):
•    „Był sobie list”,
•    „Dzień Pluszowego Misia”,
•    „Polscy poeci XX-leci międzywojennego” – wystawa zorganizowana przez nauczyciela języka polskiego,
•    „150 rocznica Powstania Styczniowego” – wystawa zorganizowana przez nauczyciela historii,
•    „Rocznica Zbrodni Katyńskiej” – wystawa zorganizowana przez nauczyciela historii,
•    „Wisława Szymborska – laureatka Nagrody Nobla” – pierwsza rocznica śmierci,
•    O krajach partnerskich programu Comenius – fotoreportaż z pobytu na Litwie,
•    Pamiątki krajów Comeniusa (pobyt na Litwie, w Niemczech i Hiszpanii),
4. Inne wydarzenia:
•    MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZKÓŁ – „KOLORY EUROPY – MIĘDZYKULTUROWA TĘCZA” – przygotowanie przez nauczycieli i uczniów materiałów programowych związanych z  projektem COMENIUS (koordynator pan Robert Koczera),
•    Szkolny konkurs recytatorski „Patron szkoły – błogosławiony Jan Paweł II”,
•    Preorientacja zawodowa - spotkania uczniów klasy III Publicznego Gimnazjum z nauczycielami i uczniami szkół średnich: Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, Zespół Szkół nr 5 w Sanoku, Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, Zespół Szkół Publicznych z Rymanowa Zdroju, I i II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, Zespół Szkół Rolniczych z Nowosielec, Zespołu Szkół z Iwonicza,
•    „Bezpieczeństwo na wsi” - spotkanie uczniów z przedstawicielami KRUS w Sanoku

 


 

 Rok szkolny 2013/2014

 

WYDARZENIA

 

1.      Przeprowadzono (nauczyciele bibliotekarze) zajęcia na następujące tematy:

-        „Biblioteka szkolna – jej funkcje i zadania”,

-        „Dokumenty gromadzone w bibliotece szkolnej. Zadania biblioteki. Regulamin,

-        „Dzień Pluszowego Misia” – uroczysta akademia i wystawa, konkursy, zabawy,

-        „Poranek z baśnią i bajką”,

-        „Historia pisma i książki”,

-        „Historia książki rękopiśmiennej i drukowanej”,

-        Legendy polskie: „O wawelskim smoku”, O Lechu, Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa),

-        „Hans Christian Andersen – życie i twórczość” – prezentacja wybranych baśni pisarza,

-        „Julian Tuwim – życie i twórczość”.

-        „Odżywiaj się zdrowo – zapobiegaj chorobom” – zajęcia w ramach programu szkoły promującej zdrowie.

 

2.      Przygotowano wystawy tematyczne (stałe) dotyczące różnych wydarzeń. Były to:

-          Rocznica Września 1939 r.

-          Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

-          Rocznica nadania imienia szkole

-          Święto Pluszowego Misia

-          Święto Zmarłych

-          Rocznica Odzyskania Niepodległości

-          Tradycje andrzejkowe

-          6 grudnia – Św. Mikołaja

-          Historia, Tradycje, Obyczaje – Boże Narodzenie

-          Historia, Tradycje, Obyczaje – Karnawał czas zacząć

-          Walentynki 2014

-          Wielkanoc – tradycje i zwyczaje

-          9 rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II

-          wystawa poświęcona Rocznicy Mordu Katyńskiego

-          2 maja święto Flagi

-          3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji

-          15 maja – Światowy Dzień Rodziny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca)

 

3.      Biblioteka szkolna była miejscem, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne             i wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli oraz inne osoby; organizowano również wystawy okolicznościowe. Były to:

-        „Polscy poeci XX – lecia międzywojennego” – wystaw zorganizowana przez nauczyciela języka polskiego pana Andrzeja Zagórskiego,

-        „150 rocznica Powstania Styczniowego” – wystawa zorganizowana przez nauczyciela historii panią Alicję Kawską,

-        „Historia elektryczności – od łuczywa do żarówki – wystawa zorganizowana przez panią Wiolettę Przyboś w ramach realizacji innowacji pedagogicznej w klasie II gimnazjum;

-        „Był sobie list” – wystawa poświecona historii pisania listów – nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-        praca nad projektami edukacyjnymi w klasie II  gimnazjum,

-        zajęcia w ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela;

-        zajęcia rewalidacyjne,

-        zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

-        godziny wychowawcze.

 

4.      Inne wydarzenia:

-          Zajęcia orientacji zawodowej – spotkania uczniów i wychowawcy klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:

ü  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Iwonicza,

ü   Zespołu Szkół z Iwonicza Zdroju,

ü   Zespołu Szkół nr 2 z Sanoka,

ü   I Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka,

ü   Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach,

ü  Zespołu Szkół nr 1 z Sanoka,

ü  Zespołu Szkół Publicznych z Rymanowa Zdroju

-          „Gminne Międzyszkolne Konkursy Przedmiotowe” z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, przyrody, przedmiotów przyrodniczych – organizowane przez nauczycieli przedmiotów.


 

Rok szkolny 2014/2015

 

WYDARZENIA

 

1.      Przeprowadzono (nauczyciele bibliotekarze) zajęcia na następujące tematy:

-     „84 rocznica urodzin Kubusia Puchatka”,

-     „Jesteśmy czytelnikami biblioteki szkolnej”,

-     „Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej”,

-     „W zaczarowanej zagrodzie” Aliny i Czesława Centkiewiczów”,

-     „ Tatry i Podhale” – historia, tradycje, zabytki, kultura,

-     „Piękna nasza Polska cała”,

-     „ Polskie symbole narodowe”,

-     „Biblioteka szkolna – jej funkcje i zadania”,

-     „Dokumenty gromadzone w naszej bibliotece”,

-     „Rodzaje słowników i korzystanie z nich”.

 

2.      Przygotowano wystawy tematyczne (stałe) dotyczące różnych wydarzeń. Były to:

-     Wrzesień 1939

-     Dzień Komisji Edukacji Narodowej

-     Rocznica Pontyfikatu Jana Pawł II – patrona szkoły

-     Rocznica nadanie szkole imienia.

-     1 listopada – Wszystkich Świętych

-     11 listopada – Narodowe święto Niepodległości

-     20 listopada – Deklaracja Praw Dziecka

-     30 listopada – Andrzejki

-     6 grudnia – Mikołajki

-     Historia, Tradycje, Zwyczaje – Boże Narodzenie

-     Historia, Tradycje, Obyczaje - Karnawał czas zacząć

-     14 lutego – Święto Zakochanych

-     Historia, tradycje, obyczaje – Wielkanoc

-     Rocznica Zbrodni Katyńskiej

-     Jan Paweł II – rocznica śmierci patrona

-     Święta Majowe – 1, 2, 3 maja

-     Dzień Rodziny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca”

 

3.      Biblioteka szkolna była miejscem, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne               i wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli oraz inne osoby; organizowano również wystawy okolicznościowe. Były to:

 

-     „Sanok dawniej i dziś” – wystawa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     „Prezydenci Polscy” – wystawa okolicznościowa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     „Najwybitniejsze kobiety w historii świata” – wystawa okolicznościowa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     cykl zajęć uczniów  klasy II gimnazjum (lekcji wychowawczych i zajęć dodatkowych) na temat metody projektu edukacyjnego i praca nad dokumentacją projektu – TAŃCE REGIONALNE I NARODOWE W KULTURZE POLSKIEJ” – zajęcia pod kierunkiem koordynatora projektu pana Jerzego Ambickiego i opiekuniow: pana Lesława Pyrcaka i Mariusza Prajznera,

-     wystawa „Kartek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia” w języku angielskim – organizator pan Mariusz Prajzner (nauczyciel języka angielskiego),

-     „Konkurs kolęd w języku angielskim” – organizacja: pan Robert Koczera i Mariusz Prajzner,

-     przeprowadzono konkurs recytatorski dla uczniów klas 0 – III i dzieci z oddziałów zerowych (nauczyciele oddziałów zerowych i edukacji wczesnoszkolnej)

-     zajęcia w ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela;

-     zajęcia rewalidacyjne,

-     zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

-     godziny wychowawcze.

 

4.      Inne wydarzenia:

 

-          Zajęcia orientacji zawodowej – spotkania uczniów i wychowawcy klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:

 

ü  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Iwonicza,

ü   I Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka,

ü   Zespołu Szkół nr 4 z Sanoka,

ü  Zespołu Szkół Publicznych z Rymanowa Zdroju

-          „Gminne Międzyszkolne Konkursy Przedmiotowe” z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, przyrody, przedmiotów przyrodniczych – organizowane przez nauczycieli przedmiotów.

 


 

Rok szkolny 2015/2016

 

WYDARZENIA

 

1.      Przeprowadzono (nauczyciele bibliotekarze) zajęcia na następujące tematy:

A.    W ramach priorytetu MEN – „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa”:

-          „Kraj lad dzieciństwa i młodości Stefana Żeromskiego w powieści Syzyfowe prace”,

-          „Ojczyzna swoja każdemu najbliższa”,

-          „Śladami Stasia i Nel” – życie i twórczość Henryka Sienkiewicza,

-          „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”,

-          „Zbrodnia katyńska, geneza, przebieg, skutki”,

-          „Literatura wojny i okupacji”,

-          „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”,

-          „W baśniowym świecie”,

-          „Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”,

-          „Mój przyjaciel książka”,

-          „W krainie Anaruka”,,

-          „Najwybitniejsi literaci epoki pozytywizmu”.

 

B - W ramach programu MEN  - „Książki naszych marzeń”:

-          „Franklin i stare radio”,

-          „Lekcja z Franklinem”,

-          „Nowele Henryka Sienkiewicza” – głośne czytanie fragmentów noweli pt. „Janko Muzykant”,

-          „Poznajemy wiersze Ewy Szelburg – Zarębiny” – wykonywanie ilustracji do wierszy,

-          „Korzystamy z encyklopedii ogólnych i specjalnych),

-           „Jak to z tym misiem bywało?” zajęcia w oddziałach przedszkolnych, oddziałach zerowych oraz w klasie III szkoły podstawowe,

-          Korzystamy ze słowników: „Słownik ortograficzny”, „Słownik Języka Polskiego”, „Słownik wyrazów bliskoznacznych”,

-          „Historia książki od starożytności do współczesności”,

-          „Encyklopedie i słowniki jako źródła informacji bezpośredniej”.

 

C – Inne zajęcia:

-          „Poznajemy bibliotekę szkolną”,

-          „Zasady pracy w bibliotece szkolnej, dokumenty gromadzone w bibliotece,

-          „Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych”,

-          „Konwencja o Prawach Dziecka”.

 

2.      Przygotowano wystawy tematyczne (stałe) dotyczące różnych wydarzeń. Były to:

-        Wrzesień 1939,

-        Dzień Komisji Edukacji Narodowej,

-        Rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową – święto szkoły,

-        Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny,

-        „Polska droga do wolności” z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

-         „Wszyscy Kochamy Kubusia Puchatka”,

-        Tradycje i zwyczaje andrzejkowe,

-        6 grudnia – Mikołajki,

-        „Zimowy alfabet świąteczny” – okazji Świąt Bożego Narodzenia,

-        „Historia, Tradycje, Obyczaje - Karnawał czas zacząć”,

-        „14 lutego – Święto Zakochanych”,

-        Historia, Tradycje, Obyczaje – „Walentynki”,

-        Historia, Tradycje, Obyczaje – „Wielkanoc”,

-        „11 rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II”,

-        „Katyń – wojenna zbrodnia ludobójstwa”,

-        „Święta Majowe – 1,2,3 Maja”,

-        „Rodzina jest dobra na wszystko” – „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Ojca”.

 

3.      Biblioteka szkolna była miejscem, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne           i wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli oraz inne osoby; organizowano również wystawy okolicznościowe. Były to:

-     Rocznica przyjęcia przez ONZ „Konwencji o Prawach Dziecka” – wystawa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     „Jesienne wierszowanie” – wystawa i dekoracja przygotowana przez opiekuna biblioteki, wicedyrektor szkoły panią Marię Ambicką,

-     „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – wystawa przygotowana w ramach  realizacji projektu MEN – „Książki naszych marzeń” przez panią Wiolettę Przyboś,

-     „Czasu Kurz…! - wystawa starych książek przygotowana przez opiekuna biblioteki, wicedyrektor szkoły panią Marię Ambicką,

-     „Szkolnictwo ponadgimnazjalne w powiecie sanockim” – spotkanie uczniów                   i wychowawców z klasy II i III gimnazjum z doradcą zawodowym Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Sanoku,

-     „Jesienne wierszowanie” – konkurs recytatorski (etap szkolny – klasy 0 – III szkoły podstawowej) zorganizowany przez opiekuna biblioteki panią Marię Ambicką                 i wychowawców w/w klas),

-     „Konkurs piosenki bożonarodzeniowej w języku angielskim” (edukacja wczesnoszkolna) przygotowany i przeprowadzony przez pana Roberta Koczerę, Lesława Pyrcaka i Mariusza Prajznera,

-     zajęcia w ramach realizacji projektu edukacyjnego (uczniowie klasy II gimnazjum),

-     „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej” – uroczystość przygotowana dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej przez kolegów z klasy I gimnazjum pod kierunkiem pani Marii Ambickiej i pani Wioletty Przyboś,

-     „Czym jest przemoc i jak sobie z nią radzić” - warsztaty profilaktyczne dla uczniów II i III etapu kształcenia – organizator: pedagog szkoły pani Barbara Ciepły,

-     „Gminny Międzyszkolny Konkurs Przedmiotowy” z przedmiotów przyrodniczych – organizowany przez nauczycieli zespołu przedmiotowego pod kierunkiem pani Ewy Ambickiej – Rudy,

-      klasowe  i szkolne konkursy kompetencji czytelniczych w ramach priorytetu MEN – „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa” – organizowane przez nauczycieli języka polskiego -  panów: Andrzeja Zagórskiego i Jerzego Ambickiego.

-     zajęcia w ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela;

-     zajęcia rewalidacyjne,

-     zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

-     godziny wychowawcze.

 

4.      Inne wydarzenia:

-          Zajęcia orientacji zawodowej – spotkania uczniów i wychowawcy klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:

ü  Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku,

ü  Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku,

ü  Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku,

ü  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Iwonicza,

ü   I Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka,

ü   Zespołu Szkół nr 4 z Sanoka,

ü  Zespołu Szkół Publicznych z Rymanowa Zdroju

ü  „Co dalej po gimnazjum? – szkolnictwo ponadgimnazjalne dla młodzieży „ – lekcja wychowawcza w klasie III gimnazjum,

-        „Co to jest „Tolerancja?” – zajęcia wychowawcze w klasie III gimnazjum przeprowadzone przez wychowawcę klasy.

 


 

 Rok szkolny 2016/2017

 

WYDARZENIA

 

1.      W ramach priorytetu MEN „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”: przeprowadzono (nauczyciele bibliotekarze) zajęcia na następujące tematy:

A.    Przeprowadzono zajcia na następujące tematy:

-        „Dlaczego warto czytać?” – kilka istotnych faktów do przemyślenia.

-        „Bibliovital, czyli dlaczego warto czytać?...”.

-        „Książki mistrzów pędzla” – „Złote myśli o książkach” ilustrowane obrazami znanych malarzy z motywami książek.

-         „Lektury dla najmłodszych” – jakie książki znajdujące się w bibliotece szkolnej warto czytać?

-        „Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego”.

-        „Na wesoło z Janem Brzechwą”.

-        „”Zalety ksiązki” lekcje (przygotowanie do konkursu plastycznego na ilustrację okładki do ulubionej lektury lub ilustrację do lektury).

-         „Ja jestem książka” – zalety książki na podstawie wiersza Tadeusza Kubiaka - przygotowanie do konkursu plastycznego na ilustrację okłdki do ulubionej książki lub ilustrację do lektury.

-        „W świecie baśni”.

-        „Moc słowa, moc obrazu”. Dlaczego Eric Emanuel Smittch pisze książki?

B.     Przeprowadzono konkurs plastyczny oraz zorganizowano wystawę wszystkich prac. Laureaci we wszystkch etapach kształcenia zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami książkowymi i przyborami szkolnymi.

C.     Podczas spotkania z rodzicami na spotkaniu ogólnym przeprowadzono pedagogizację o następującej tematyce:

-        Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodziezy, czyli dlaczego warto czytac? – prelekcja, prezentacja.

-        „Powody dla których warto czytać” – list do rodziców dla rodzicoe dzieci z klas I – III szkoly podstawowej.

D.    Odbyło się „Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klasy I szkoły podstawowej”.

2.      Przygotowano wystawy tematyczne (stałe) i okolicznościoawe dotyczące różnych wydarzeń. Były to:

-        Wrzesień 1939.

-        „ Czasu Kurz…” – wystawa starych książek.

-        Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

-        Jan Paweł II – 16 października 1978 dzień wyboru na Stolicę Piotrową”.

-        „Jan Paweł II – Karol Wojtyła – życie i twórczość” – wystawa dokumentów poświęconych patronowi szkoły.

-        Lektury dla najmłodszych – promocja książek dla dzieci.

-        „Pamiętamy… Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny”.

-        „Kornel Makuszyński – życie i twórczość” – wystawa poświęcona pisarzowi.

-        „ 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”.

-        „Dlaczego dzieci mają szczególne prawa” – wtstawa poświęcona przyjęciu prez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.

-        Historia, Tradycje, Obyczaje… Tradycje i zwyczaje andrzejkowe.

-        Historia, Tradycje, Obyczaje… - 6 grudnia – Mikołajki.

-        Historia, Tradycje, Obyczaje… „Zimowy alfabet świąteczny – okazji Świąt Bożego Narodzenia.

-        „Wynalazki” – historia wynalazków, które zmieniły bieg histrii i życia.

-        wystawa nowości wydawniczych (dla dzieci i młodzieży).

-        Historia, tradycje, obyczaje – „Walentynki”.

-        „Najwybitniejsze kobiety w historii świata”.

-        „Dookoła Wielkanocnego Jajka” Historia, tradycje, obyczaje wielkanocne.

-        Katyń – wojenna zbrodnia ludobójstwa.

-        Sanok dawniej i dziś. Historia miasta na starych fotografiach.

-        Jan Pawł II – 12 rocznica śmierci patrona.

-        Święta Majowe:

ü  1 Maja – Święto Pracy

ü  2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej

ü  3 Maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji

-        Dzień Rodziny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca”

 

3.      Biblioteka szkolna była miejscem, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne           i wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli oraz inne osoby; organizowano również wystawy okolicznościowe. Były to:

-        konkurs piosenki aglojęzycznej.

-        odbywały się przedmiotowe zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia godzin z wychowawcą

-        zajęcia rewalidacyjne.

-        szkolne i międzyszkolne konkursy przedmiotowe.

-        „Między nami dziewczynkami” – spotkanie z edukatorem WDŻ.

 

4.      Inne wydarzenia:

-          Zajęcia orientacji zawodowej – spotkania uczniów i wychowawcy klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:

-          Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka.

-          Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku.

-          Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.

-          Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.