Biblioteka współcześnie - Rok szkolny 2015/2016

 

Rok szkolny 2015/2016

 

WYDARZENIA

 

1.      Przeprowadzono (nauczyciele bibliotekarze) zajęcia na następujące tematy:

A.    W ramach priorytetu MEN – „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa”:

-          „Kraj lad dzieciństwa i młodości Stefana Żeromskiego w powieści Syzyfowe prace”,

-          „Ojczyzna swoja każdemu najbliższa”,

-          „Śladami Stasia i Nel” – życie i twórczość Henryka Sienkiewicza,

-          „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”,

-          „Zbrodnia katyńska, geneza, przebieg, skutki”,

-          „Literatura wojny i okupacji”,

-          „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”,

-          „W baśniowym świecie”,

-          „Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”,

-          „Mój przyjaciel książka”,

-          „W krainie Anaruka”,,

-          „Najwybitniejsi literaci epoki pozytywizmu”.

 

B - W ramach programu MEN  - „Książki naszych marzeń”:

-          „Franklin i stare radio”,

-          „Lekcja z Franklinem”,

-          „Nowele Henryka Sienkiewicza” – głośne czytanie fragmentów noweli pt. „Janko Muzykant”,

-          „Poznajemy wiersze Ewy Szelburg – Zarębiny” – wykonywanie ilustracji do wierszy,

-          „Korzystamy z encyklopedii ogólnych i specjalnych),

-           „Jak to z tym misiem bywało?” zajęcia w oddziałach przedszkolnych, oddziałach zerowych oraz w klasie III szkoły podstawowe,

-          Korzystamy ze słowników: „Słownik ortograficzny”, „Słownik Języka Polskiego”, „Słownik wyrazów bliskoznacznych”,

-          „Historia książki od starożytności do współczesności”,

-          „Encyklopedie i słowniki jako źródła informacji bezpośredniej”.

 

C – Inne zajęcia:

-          „Poznajemy bibliotekę szkolną”,

-          „Zasady pracy w bibliotece szkolnej, dokumenty gromadzone w bibliotece,

-          „Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych”,

-          „Konwencja o Prawach Dziecka”.

 

2.      Przygotowano wystawy tematyczne (stałe) dotyczące różnych wydarzeń. Były to:

-        Wrzesień 1939,

-        Dzień Komisji Edukacji Narodowej,

-        Rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową – święto szkoły,

-        Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny,

-        „Polska droga do wolności” z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

-         „Wszyscy Kochamy Kubusia Puchatka”,

-        Tradycje i zwyczaje andrzejkowe,

-        6 grudnia – Mikołajki,

-        „Zimowy alfabet świąteczny” – okazji Świąt Bożego Narodzenia,

-        „Historia, Tradycje, Obyczaje - Karnawał czas zacząć”,

-        „14 lutego – Święto Zakochanych”,

-        Historia, Tradycje, Obyczaje – „Walentynki”,

-        Historia, Tradycje, Obyczaje – „Wielkanoc”,

-        „11 rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II”,

-        „Katyń – wojenna zbrodnia ludobójstwa”,

-        „Święta Majowe – 1,2,3 Maja”,

-        „Rodzina jest dobra na wszystko” – „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Ojca”.

 

3.      Biblioteka szkolna była miejscem, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne           i wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli oraz inne osoby; organizowano również wystawy okolicznościowe. Były to:

-     Rocznica przyjęcia przez ONZ „Konwencji o Prawach Dziecka” – wystawa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     „Jesienne wierszowanie” – wystawa i dekoracja przygotowana przez opiekuna biblioteki, wicedyrektor szkoły panią Marię Ambicką,

-     „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – wystawa przygotowana w ramach  realizacji projektu MEN – „Książki naszych marzeń” przez panią Wiolettę Przyboś,

-     „Czasu Kurz…! - wystawa starych książek przygotowana przez opiekuna biblioteki, wicedyrektor szkoły panią Marię Ambicką,

-     „Szkolnictwo ponadgimnazjalne w powiecie sanockim” – spotkanie uczniów                   i wychowawców z klasy II i III gimnazjum z doradcą zawodowym Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Sanoku,

-     „Jesienne wierszowanie” – konkurs recytatorski (etap szkolny – klasy 0 – III szkoły podstawowej) zorganizowany przez opiekuna biblioteki panią Marię Ambicką                 i wychowawców w/w klas),

-     „Konkurs piosenki bożonarodzeniowej w języku angielskim” (edukacja wczesnoszkolna) przygotowany i przeprowadzony przez pana Roberta Koczerę, Lesława Pyrcaka i Mariusza Prajznera,

-     zajęcia w ramach realizacji projektu edukacyjnego (uczniowie klasy II gimnazjum),

-     „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej” – uroczystość przygotowana dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej przez kolegów z klasy I gimnazjum pod kierunkiem pani Marii Ambickiej i pani Wioletty Przyboś,

-     „Czym jest przemoc i jak sobie z nią radzić” - warsztaty profilaktyczne dla uczniów II i III etapu kształcenia – organizator: pedagog szkoły pani Barbara Ciepły,

-     „Gminny Międzyszkolny Konkurs Przedmiotowy” z przedmiotów przyrodniczych – organizowany przez nauczycieli zespołu przedmiotowego pod kierunkiem pani Ewy Ambickiej – Rudy,

-      klasowe  i szkolne konkursy kompetencji czytelniczych w ramach priorytetu MEN – „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa” – organizowane przez nauczycieli języka polskiego -  panów: Andrzeja Zagórskiego i Jerzego Ambickiego.

-     zajęcia w ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela;

-     zajęcia rewalidacyjne,

-     zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

-     godziny wychowawcze.

 

4.      Inne wydarzenia:

-          Zajęcia orientacji zawodowej – spotkania uczniów i wychowawcy klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:

ü  Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku,

ü  Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku,

ü  Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku,

ü  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Iwonicza,

ü   I Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka,

ü   Zespołu Szkół nr 4 z Sanoka,

ü  Zespołu Szkół Publicznych z Rymanowa Zdroju

ü  „Co dalej po gimnazjum? – szkolnictwo ponadgimnazjalne dla młodzieży „ – lekcja wychowawcza w klasie III gimnazjum,

-        „Co to jest „Tolerancja?” – zajęcia wychowawcze w klasie III gimnazjum przeprowadzone przez wychowawcę klasy.