Biblioteka współcześnie - Rok szkolny 2014/2015

 

Rok szkolny 2014/2015

 

WYDARZENIA

 

1.      Przeprowadzono (nauczyciele bibliotekarze) zajęcia na następujące tematy:

-     „84 rocznica urodzin Kubusia Puchatka”,

-     „Jesteśmy czytelnikami biblioteki szkolnej”,

-     „Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej”,

-     „W zaczarowanej zagrodzie” Aliny i Czesława Centkiewiczów”,

-     „ Tatry i Podhale” – historia, tradycje, zabytki, kultura,

-     „Piękna nasza Polska cała”,

-     „ Polskie symbole narodowe”,

-     „Biblioteka szkolna – jej funkcje i zadania”,

-     „Dokumenty gromadzone w naszej bibliotece”,

-     „Rodzaje słowników i korzystanie z nich”.

 

2.      Przygotowano wystawy tematyczne (stałe) dotyczące różnych wydarzeń. Były to:

-     Wrzesień 1939

-     Dzień Komisji Edukacji Narodowej

-     Rocznica Pontyfikatu Jana Pawł II – patrona szkoły

-     Rocznica nadanie szkole imienia.

-     1 listopada – Wszystkich Świętych

-     11 listopada – Narodowe święto Niepodległości

-     20 listopada – Deklaracja Praw Dziecka

-     30 listopada – Andrzejki

-     6 grudnia – Mikołajki

-     Historia, Tradycje, Zwyczaje – Boże Narodzenie

-     Historia, Tradycje, Obyczaje - Karnawał czas zacząć

-     14 lutego – Święto Zakochanych

-     Historia, tradycje, obyczaje – Wielkanoc

-     Rocznica Zbrodni Katyńskiej

-     Jan Paweł II – rocznica śmierci patrona

-     Święta Majowe – 1, 2, 3 maja

-     Dzień Rodziny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca”

 

3.      Biblioteka szkolna była miejscem, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne               i wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli oraz inne osoby; organizowano również wystawy okolicznościowe. Były to:

 

-     „Sanok dawniej i dziś” – wystawa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     „Prezydenci Polscy” – wystawa okolicznościowa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     „Najwybitniejsze kobiety w historii świata” – wystawa okolicznościowa przygotowana przez nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-     cykl zajęć uczniów  klasy II gimnazjum (lekcji wychowawczych i zajęć dodatkowych) na temat metody projektu edukacyjnego i praca nad dokumentacją projektu – TAŃCE REGIONALNE I NARODOWE W KULTURZE POLSKIEJ” – zajęcia pod kierunkiem koordynatora projektu pana Jerzego Ambickiego i opiekuniow: pana Lesława Pyrcaka i Mariusza Prajznera,

-     wystawa „Kartek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia” w języku angielskim – organizator pan Mariusz Prajzner (nauczyciel języka angielskiego),

-     „Konkurs kolęd w języku angielskim” – organizacja: pan Robert Koczera i Mariusz Prajzner,

-     przeprowadzono konkurs recytatorski dla uczniów klas 0 – III i dzieci z oddziałów zerowych (nauczyciele oddziałów zerowych i edukacji wczesnoszkolnej)

-     zajęcia w ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela;

-     zajęcia rewalidacyjne,

-     zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

-     godziny wychowawcze.

 

4.      Inne wydarzenia:

 

-          Zajęcia orientacji zawodowej – spotkania uczniów i wychowawcy klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:

 

ü  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Iwonicza,

ü   I Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka,

ü   Zespołu Szkół nr 4 z Sanoka,

ü  Zespołu Szkół Publicznych z Rymanowa Zdroju

-          „Gminne Międzyszkolne Konkursy Przedmiotowe” z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, przyrody, przedmiotów przyrodniczych – organizowane przez nauczycieli przedmiotów.