Biblioteka współcześnie - Rok szkolny 2013/2014

 

 Rok szkolny 2013/2014

 

WYDARZENIA

 

1.      Przeprowadzono (nauczyciele bibliotekarze) zajęcia na następujące tematy:

-        „Biblioteka szkolna – jej funkcje i zadania”,

-        „Dokumenty gromadzone w bibliotece szkolnej. Zadania biblioteki. Regulamin,

-        „Dzień Pluszowego Misia” – uroczysta akademia i wystawa, konkursy, zabawy,

-        „Poranek z baśnią i bajką”,

-        „Historia pisma i książki”,

-        „Historia książki rękopiśmiennej i drukowanej”,

-        Legendy polskie: „O wawelskim smoku”, O Lechu, Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa),

-        „Hans Christian Andersen – życie i twórczość” – prezentacja wybranych baśni pisarza,

-        „Julian Tuwim – życie i twórczość”.

-        „Odżywiaj się zdrowo – zapobiegaj chorobom” – zajęcia w ramach programu szkoły promującej zdrowie.

 

2.      Przygotowano wystawy tematyczne (stałe) dotyczące różnych wydarzeń. Były to:

-          Rocznica Września 1939 r.

-          Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

-          Rocznica nadania imienia szkole

-          Święto Pluszowego Misia

-          Święto Zmarłych

-          Rocznica Odzyskania Niepodległości

-          Tradycje andrzejkowe

-          6 grudnia – Św. Mikołaja

-          Historia, Tradycje, Obyczaje – Boże Narodzenie

-          Historia, Tradycje, Obyczaje – Karnawał czas zacząć

-          Walentynki 2014

-          Wielkanoc – tradycje i zwyczaje

-          9 rocznica śmierci patrona szkoły Jana Pawła II

-          wystawa poświęcona Rocznicy Mordu Katyńskiego

-          2 maja święto Flagi

-          3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji

-          15 maja – Światowy Dzień Rodziny (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca)

 

3.      Biblioteka szkolna była miejscem, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne             i wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli oraz inne osoby; organizowano również wystawy okolicznościowe. Były to:

-        „Polscy poeci XX – lecia międzywojennego” – wystaw zorganizowana przez nauczyciela języka polskiego pana Andrzeja Zagórskiego,

-        „150 rocznica Powstania Styczniowego” – wystawa zorganizowana przez nauczyciela historii panią Alicję Kawską,

-        „Historia elektryczności – od łuczywa do żarówki – wystawa zorganizowana przez panią Wiolettę Przyboś w ramach realizacji innowacji pedagogicznej w klasie II gimnazjum;

-        „Był sobie list” – wystawa poświecona historii pisania listów – nauczyciela języka polskiego pana Jerzego Ambickiego,

-        praca nad projektami edukacyjnymi w klasie II  gimnazjum,

-        zajęcia w ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela;

-        zajęcia rewalidacyjne,

-        zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

-        godziny wychowawcze.

 

4.      Inne wydarzenia:

-          Zajęcia orientacji zawodowej – spotkania uczniów i wychowawcy klasy III gimnazjum z nauczycielami i uczniami:

ü  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Iwonicza,

ü   Zespołu Szkół z Iwonicza Zdroju,

ü   Zespołu Szkół nr 2 z Sanoka,

ü   I Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka,

ü   Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach,

ü  Zespołu Szkół nr 1 z Sanoka,

ü  Zespołu Szkół Publicznych z Rymanowa Zdroju

-          „Gminne Międzyszkolne Konkursy Przedmiotowe” z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, przyrody, przedmiotów przyrodniczych – organizowane przez nauczycieli przedmiotów.