COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

 Wizyta na Litwie

COMENIUS „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

„KOLORY EUROPY  - MIĘDZYKULTUROWA TĘCZA”

            W dniach 4 – 8 marca 2013 roku delegacja nauczycieli  w składzie:

·         pan Robert Koczera (nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu);

·         pan Jerzy Ambicki (nauczyciel języka polskiego, edukacji czytelniczej i medialnej, opiekun biblioteki szkolnej);

·         pan Lesław Pyrcak (nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych)

przebywała w zaprzyjaźnionej szkole w Radviliskis (Radziwiliszki) na Litwie. Wizyta była kolejną z zaplanowanych w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Kolory Europy – Międzykulturowa Tęcza” realizowanego w ramach unijnego programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Oprócz gospodarzy w spotkaniu uczestniczyły delegacje zaprzyjaźnionych szkół z Niemiec, Turcji, Włoch i Hiszpanii.

                Miasto Radviliskis liczy około 20 tys. mieszkańców, położone jest w centralnej części Litwy -  nieco na północy tego kraju i jest siedziba gminy w obwodzie szawelskim.

 Sprawozdanie z  pobytu delegacji nauczycieli  na Litwie

                 Pierwszego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste spotkanie z władzami  gminy miejskiej Radviliskis, gdzie uczestnicy projektu zapoznali się z historią miasta i gminy, poznali litewski system szkolnictwa,  a także  cele i zadania urzędu.

                W godzinach wieczornych odbyło się  spotkanie przybyłych delegacji szkół partnerskich z dyrekcją miejscowej szkoły.

                W dniu następnym, tj. 5 marca w godzinach porannych odbyło się oficjalne - uroczyste powitanie uczestników spotkania. W auli zebrali się: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie szkoły podstawowej i progimnazjum oraz delegacje szkół partnerskich. Prowadzący uroczystość uczniowie szkoły, serdecznie powitali wszystkie delegacje. Dla każdej z nich poszczególne klasy dedykowały taniec ludowy.

litwa

W dalszej części uroczystości głos zabrała dyrektor szkoły, która w imieniu nauczycieli, rodziców i uczniów serdecznie powitała wszystkich gości. Przedstawiła rys historyczny i strukturę organizacyjną szkoły. Na zakończenie tej części programu poszczególne delegacje na ręce pani dyrektor przekazały symboliczne pamiątki ukazujące dzieje, historię i kulturę krajów partnerskich szkół, a także pamiątki obrazujące historię, tradycje, zwyczaje i obyczaje powiatu, gminy, miejscowości.

litwa

 

litwa

             Po obiedzie litewska koordynator projektu oprowadziła gości po budynku szkolnym. Przedstawiciele szkół partnerskich odwiedzili:  stołówkę szkolną, salę gimnastyczną, klasy w których uczą się dzieci ze szkoły podstawowej, bibliotekę szkolną. Duże wrażenie wśród zwiedzających wywarła klasopracownia fizyki oraz pracownia historii.

 Nauczyciel opiekujący się salą fizyczną zaprezentował bogatą kolekcję  makiet rakiet i szybowców. Wszystkie eksponaty brały udział w europejskich i światowych wystawach, za które nauczyciel - pasjonat otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień.

litwa

Opiekunka pracowni historycznej, dla uczestników projektu, przeprowadziła lekcję muzealną. Zaprezentowała i omówiła bogate zbiory szkolnego muzeum, w którym zgromadzone są   pamiątki przeszłości nie tylko z Litwy, ale z całego świata. Każdy z członków delegacji miał możliwość napisania krótkiego tekstu gęsim piórem.

W godzinach popołudniowych uczestnicy projektu wyjechali do Daugyvente, gdzie zwiedzili „Muzeum i Rezerwat Historii Kultury”. W muzeum zgromadzone są architektoniczne, archeologiczne i mitologiczne pomniki regionu, pamiątki ukazujące sztukę ludową, historię życia mieszkańców, historię miast i wsi.

W części wieczornej drugiego dnia pobytu na Litwie uczestnicy projektu wraz z dyrekcją i nauczycielami miejscowej szkoły uczestniczyli  w spotkaniu „Tradycje litewskie”. Swój program artystyczny zaprezentował zaprzyjaźniony ze szkołą zespół ludowy Ensamble Aidija, a rodzice przygotowali tradycyjne potrawy regionalne. Od delegacji naszej szkoły zespół otrzymał kasetę z nagraniami kapeli „Bukowianie”.

litwa

 Trzeciego dnia pobytu na Litwie (6 marca)  gospodarze zorganizowali wycieczkę do zamku w Trokach. Średniowieczna budowla położona na środku jeziora jest jednym z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na Litwie.

Zamek w Trokach – ważne miejsce podczas walk obronnych z Krzyżakami (wzniesiony w XIV – XV wieku).  Obiekt jest w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku.

W przedostatnim dniu, tj. 7 marca w godzinach porannych delegacje poszczególnych szkół obserwowały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w niektórych klasach, przeprowadzały rozmowy z uczniami i udzielały odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Każda sala lekcyjna udekorowana była gazetkami, które przedstawiały informacje o krajach partnerskich biorących udział w projekcie. Wszyscy goście byli obdarowywani pamiątkami wykonanymi przez dzieci.

Symbole i pamiątki, prace plastyczne wykonywane przez uczniów poszczególnych szkół z krajów partnerskich  oraz informacje o dwuletniej już współpracy  były widoczne w każdym miejscu. Na korytarzach szkolnych, w holu głównym prezentowane były wystawy i gazetki obrazujące dotychczasowy wspólny dorobek.

l

  Kolejnym punktem programu była praca nad realizacją planu projektu. Na wstępie, delegacja z Hiszpanii zaprezentowała wszystkie pamiątki zebrane podczas dotychczasowych wizyt w każdej ze szkół i przekazała je gospodarzom. Odczytano również dalsze dzieje bohaterów Comeniusa – pisane przez uczniów każdej ze szkół – realizatorów projektu. 

Następnie każda z delegacji zaprezentowała materiały dotyczące bohaterów narodowych. Uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentację - film o patronie szkoły – błogosławionym Janie Pawle II.

 

 W wyniku konsultacji ustalono datę ostatniego spotkania, które będzie miało miejsce w Niemczech oraz wytyczono zadania do dalszej realizacji. Będą to: popularne gry i zabawy wśród uczniów, hodowla kwiatów z nasion przysłanych przez poszczególne kraje,  puzle – znani ludzie danego kraju.

                Na zakończenie tej części programu każdy z uczestników z rąk litewskich koordynatorek projektu otrzymał certyfikat uczestnictwa w programie.

                Po obiedzie uczestnicy programu Comenius udali się na Górę Krzyży.

 

7 września 1993 roku Górę Krzyży odwiedził Papież Jan Paweł II. Z tego miejsca Ojciec Święty błogosławił Litwę i całą Europę. Wypowiedział wówczas znamienite słowa: „ Dziękuję wam Litwini za tę Górę Krzyży, która świadczy przed narodami Europy i całego świata o głębokiej wierze ludzi tego kraju”  Napis ten jest wyryty na postumencie krzyża papieskiego umieszczonego na środku placu na Górze Krzyży. Miliony ludzi corocznie odwiedzają Górę Krzyży. Przychodzą tutaj w godzinie smutku i radości. Przychodzą przepełnieni nadzieją, miłością i wiarą.

8 marca po śniadaniu nastąpiło zakończenie kolejnego już spotkania w ramach realizacji programu „COMENIUS – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”. Uczestnicy wyjechali do swoich krajów i swoich szkół. Pracować będą wspólnie z uczniami nad następnymi materiałami programowymi. Kolejne spotkanie i podsumowanie projektu w maju, a delegacje gościć będą w Niemczech.

 

SPOTKANIE DELEGACJI SZKÓŁ PARTNERSKICH W HISZPANII

hisz

W dniach od 9 do 16 listopada 2012 r. przedstawiciele naszej szkoły:

  • dyrektor szkoły - pani Elżbieta Jurkiewicz
  • koordynator projektu -  pan  Robert Koczera
  • nauczyciele -  pani Mariola Babiarz i pani Beata Klimkowska
    hiszp
     przebywali z wizytą w szkole partnerskiej LAUAXETA IKASTOLA w Kraju Basków. Po raz kolejny spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Włoch oraz Litwy, był to bowiem kolejny etap realizacji projektu edukacyjnego „KOLORY EUROPY – MIĘDZYKULTUROWA TĘCZA”  realizowanego w ramach programu COMENIUS "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE".

hiszp

W trakcie codziennych spotkań zostały omówione działania zrealizowane przez poszczególne szkoły w okresie od maja do listopada bieżącego roku. Każda ze szkół przedstawiła swój dorobek: filmy, broszurki oraz Książkę Kucharską przygotowaną przez uczniów poszczególnych szkół.Ustalono też plan działań na następne miesiące (do marca 2013 r.). Podczas spotkań pogłębiano integrację pomiędzy nauczycielami zaprzyjaźnionych szkół. Razem z innymi delegacjami mogliśmy uczestniczyć w obserwacji prowadzonych zajęć, przeprowadzić rozmowy z uczniami a także degustować charakterystyczne potrawy regionu.

hiszp

Wizyta w Kraju Basków na długo pozostanie w naszej pamięci – nie tylko ze względu na bajeczne  widoki i cudowną przyrodę, ale głównie z powodu pogodnych, otwartych ludzi, których tam poznaliśmy i z którymi mieliśmy okazję przebywać.

SPOTKANIE DELEGACJI SZKÓŁ PARTNERSKICH WE WŁOSZECH

W dniach 6 – 11 maja 2012 roku delegacja nauczycieli naszej szkoły w składzie:

-        pani Maria Ambicka (wicedyrektor szkoły),

-        pan Robert Koczera (nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu),

-        pani Ewa Ambicka – Rudy (nauczyciel matematyki),

-        pan Mariusz Prajzner (nauczyciel języka angielskiego)

przebywała w zaprzyjaźnionej szkole w centrum Rzymu. Wizyta  była kolejną z zaplanowanych w ramach realizacji projektu edukacyjnego „KOLORY EUROPY – MIĘDZYKULTUROWA TĘCZA”  realizowanego w ramach programu COMENIUS „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”. W spotkaniu uczestniczyły też delegacje z partnerskich szkół z: Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Litwy.

            W trakcie codziennych spotkań z delegacjami wszystkich szkół partnerskich zostały omówione działania zrealizowane przez poszczególne szkoły w okresie od listopada ubiegłego roku  do maja bieżącego roku. Ustalono też plan działań na następne miesiące (do listopada 2012 r.). Założeniem takich spotkań jest również pogłębienie integracji pomiędzy nauczycielami zaprzyjaźnionych szkół, poznanie systemów edukacji w ich krajach, poznanie organizacji roku szkolnego czy metod nauczania.

włochy

Delegacja szkoły uczestniczyła w obserwacji prowadzonych zajęć,  prowadziła rozmowy z uczniami 
i uczestniczyła w życiu szkoły. Miłą niespodzianką były występy uczniów, poczęstunek (z charakterystycznymi potrawami regionu) przygotowany przez rodziców, a także rozmowy z dziećmi, zwłaszcza, że wśród uczniów były dzieci z rodzin polskich.

włochy

Poza pracą nad strukturą i przebiegiem projektu  delegacja naszych nauczycieli miała możliwość zwiedzenia Rzymu  i Watykanu. Szczególne wrażenie zrobiła wizyta w Bazylice Świętego Piotra i grób patrona naszej szkoły Błogosławionego Jana Pawła II.

Termin kolejnego spotkania nauczycieli ustalono na listopad 2012 roku, a miejscem będzie Hiszpania (Kraj Basków).

MIĘDZYNARODOWA  WSPÓŁPRACA  SZKÓŁ

„KOLORY  EUROPY – MIEDZYKULTUROWA TĘCZA”           

W dniach 14 – 18 listopada 2011 roku szkoła nasza gościła partnerów realizowanego programu edukacyjnego COMENIUS „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”. To program Unii Europejskiej, dzięki któremu możemy współpracować z innymi europejskimi państwami. Wspólny projekt nosi nazwę KOLORY EUROPY – MIĘDZYKULTUROWA TĘCZA, a naszymi współpartnerami są szkoły: z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Turcji.

Pobiedno

We wtorek 15 listopada 2011 roku w sali gimnastycznej odbyła się ceremonia otwarcia MIĘDZYNARODOWEGO SPOTKANIA SZKÓŁ. W uroczystości, oprócz gości z Europy, uczestniczyli: Wójt Gminy Bukowsko pan Piotr Błażejowski, Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego pan Robert Pieszczoch, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku pani Marta Muszyńska, Skarbnik Gminy Bukowsko pani Urszula Rakoczy, przedstawiciel „HEIFER PROJECT INTERNATIONAL” pan Zygmunt Paluch, władze samorządowe Gminy Bukowsko na czele z Przewodniczącym Rady Gminy panem Leonem Myrdakiem, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, dyrektor Biura Promocji Gminy i Integracji Europejskiej pan Jan Muszański, sołtysi okolicznych miejscowości, nauczyciele i wychowawcy, rodzice uczniów oraz dzieci i młodzież szkolna.

polonez

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice już od początku roku szkolnego przygotowywali się do tego spotkania. Podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie zapoznawani byli z wizerunkami krajów partnerskich, wykonywali gazetki, wystawy, prezentacje o tych państwach. W czasie ceremonii otwarcia uczniowie przedstawili najważniejsze informacje o krajach partnerskich; zaprezentowały się zespoły taneczne oraz zespół muzyczny i gitarowy,  a nasz kolega Patryk Kosar wykonał kilka utworów na akordeonie.  

pobiedno

Po części oficjalnej nasi goście z Europy obserwowali zajęcia dydaktyczne, następnie zwiedzali pomieszczenia budynków szkolnych, a w godzinach południowych spotkali się w świetlicy szkolnej z dyrekcją szkoły, nauczycielami i przedstawicielami rodziców.

 W tym dniu odbyło się również spotkanie uczestników projektu z Wójtem Gminy Bukowsko oraz przedstawicielami Rady Gminy.

            Podczas kilkudniowego pobytu nauczyciele ze szkół partnerskich spotkali się również ze starostą sanockim panem Sebastianem Niżnikiem. W czasie wizyty w Sanoku zwiedzili  Muzeum Historyczne oraz Muzeum Budownictwa Ludowego.

Duży wkład pracy w organizację i przebieg wizyty nauczycieli ze szkół partnerskich włożyli: dyrekcja szkoły, szkolny koordynator projektu pan Robert Koczera, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, dzieci i młodzież szkolna oraz rodzice, którzy zajęli się przygotowaniem obiadu składającego się z dań i potraw regionalnych.

COMENIUS - PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

- jeden z czterech programów sektorowych „Uczenie się przez całe życie” wspiera finansowo o raz merytorycznie, m. in.: partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych polegającą na realizacji wspólnego projektu. W projekcie uczestniczy 27 krajów członkowskich UE oraz Islandia, Lichstenstein, Norwegia i Turcja.

            We wrześniu 2010 roku Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie rozpoczął starania, aby uczestniczyć i wziąć udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

            W pierwszej fazie, po wielu poszukiwaniach, udało się nawiązać kontakt ze szkołami w Niemczech, Włoszech, Turcji, Hiszpanii, Litwy i Grecji. Złożony wniosek o rozpoczęcie realizacji projektu został pozytywnie zaakceptowany i przedstawiciel naszej szkoły pan Robert Koczera w styczniu 2011 r. uczestniczył w wizycie przygotowawczej w tureckim mieści Balikesir.

 turcia

Wizyta zakończyła się przygotowaniem i akceptacją przez wszystkich członków wspólnego wniosku dla całego projektu z uwzględnieniem informacji dotyczącej każdej ze szkół.

Proces selekcyjny składał się z dwóch etapów:

·         21 lutego – zespół programu Comenius NARODOWA AGENCJA – pozytywnie ocenił złożony wniosek pod względem formalnym i zakwalifikował go do etapu II.

·         w ostatnich dniach czerwca na adres szkoły wpłynęła informacja, o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego wniosku.

Każdy projekt (1137 złożonych projektów wielostronnych) został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zarekomendowane przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny oraz zaakceptowane do dofinansowania przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Od września 2011 roku nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie oraz ich partnerzy z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Grecjiprzystąpili do realizacji projektu.Organizatorem pierwszego spotkania szkół partnerskich, które odbyło się w listopadzie 2011 roku była szkoła w Pobiednie.

W/w materiał zredagowali: Maria Ambicka, Robert Koczera, Jerzy Ambicki

Dodatkowe informacje