KATYŃ 1940 – DĘBY PAMIĘCI 2011” – PAMIĘTAMY!

                                                                                                                                                                 „KATYŃ 1940 – DĘBY PAMIĘCI 2011” – PAMIĘTAMY!
                                                                                                                                                                                         „…I  WY  WINNIŚCIE  IM  CZEŚĆ…”
                                                                                                                                                                                                      Adam Asnyk  „Do młodych”

Tematyka zbrodni katyńskiej stanowi istotny element nie tylko edukacji historycznej  i polonistycznej, ale również patriotycznej. W tym roku mija 81 rocznica tamtych wydarzeń.

„Wiosną 1940 r. 22 tysiące członków polskiej elity zostało zamordowanych strzałami w tył głowy. W ten sposób sowiecka Rosja chciała złożyć do grobu niepodległą Rzeczpospolitą, wiedząc, że gdy zniszczy się elitę dużo łatwiej zniszczyć naród”.

                                                                                                                                                                                    Szef UdSKiOR
                                                                                                                                                                                   Jan Józef Kasprzyk

13 kwietnia będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – święta ustanowionego 14 listopada 2017 roku w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.
    18 marca uczniowie klasy VII uczestniczyli w zajęciach wychowawczych „KATYŃ 1940 – DĘBY PAMIĘCI 2011”,  których celem było:

 •     przypomnienie  przyczyn zbrodni na polskich oficerach, przedstawienie walki o ujawnienie prawdy,
 •     przypomnienie sylwetek ludzi z naszych miejscowości, którzy tam zginęli (Franciszka Ambickiego i Wojciecha Bursy),
 •    omówienie celów i zadań ogólnopolskiego programu „Katyń, ocalić od zapomnienia”,
 •     nawiązanie do 10 rocznicy uroczystości jaka miała miejsce w środowisku szkolnym – upamiętnienie tragicznie zmarłych:  aspiranta Franciszka Ambickiego (Dąb Pamięci w Markowacach) i kapitana Wojciecha Bursy (Dąb Pamięci w Dudyńcach).


We wstępnej części zajęć uczniowie zapoznali się z materiałami archiwalnymi prezentującymi fakty historyczne, m.in.  pochodzące z  kronik niemieckich. Uczniowie dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach jakie miały miejsce w Miednoje, Ostaszkowie, Starobielsku i Katyniu.
W dalszej części zaprezentowane zostały materiały z „Kroniki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie – rok szkolny 2010/2011”. Zapoznano uczniów z działaniami społeczności szkolnej podczas realizacji projektu „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. Były to:

 •     relacje (wraz ze zdjęciami) ze spotkań koordynatora projektu i uczniów z rodziną aspiranta Franciszka Ambickiego – więźnia z Ostaszkowa zamordowanego w Kalininie (obecnie Twer),
 •     notki biograficzne aspiranta Franciszka Ambickiego i majora Wojciecha Bursy z kserokopiami dokumentów potwierdzających pobyt  w obozach,
 •     tematyka zajęć jaka była przeprowadzana we wszystkich klasach,
 •     wystawa prac w konkursie plastycznym na temat: „Wypełniamy obowiązek pamięci”.

     W końcowej części zajęć uczniowie zapoznali się przebiegiem uroczystości i obejrzeli zdjęcia upamiętniające  posadzenie „Dębów Pamięci”  - 7 kwietnia 2011 roku. Były to:

 •    uroczystości kościelne i posadzenie Dębu Pamięci upamiętniającego aspiranta Franciszka Ambickiego w Markowcach,
 •     posadzenie Dębu Pamięci upamiętniającego majora Wojciech Bursę w Dudyńcach,
 •     zdjęcia z wystawy zorganizowanej w celu upamiętnienia  tych  tragicznych  kart historii.

  Opracował: p. Jerzy Ambicki

Dodatkowe informacje