INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA PRZYZNAŁ WSPARCIE ZESPOŁOWI SZKÓŁ W POBIEDNIE

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków w sprawie dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2021 roku złożonych w ramach otwartego konkursu po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu komisji konkursowej, ogłosił listę podmiotów, którym przyznano wsparcie finansowe.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła  jest w gronie instytucji, które otrzymały dotację. Szkoła w 2021 roku realizować będzie projekt pt. „Dorobek prof. Wacława Felczaka – perłą narodu polskiego i węgierskiego”. W ramach projektu przewidzianych jest wiele ciekawych działań.

K. Wojtuszewska - Cap

Dodatkowe informacje