„ZAPOMNIANI POLSCY NAUKOWCY I WYNALAZCY” – KONKURS IPN

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie IPN

 „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”

Zadanie konkursowe polega na tym, aby w ciekawej i nowoczesnej formie przedstawić życie oraz działalność wybranego przez siebie polskiego naukowca. Ważne, aby postać ta  była mało znana i żyła w XIX–XX wieku.

Prace można wykonać samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 marca 2021roku.

Prace należy wysyłać na adres:

Biuro Edukacji Narodowej IPN

ul. Postępu 18

02-676 Warszawa

(z dopiskiem: „Zapomniany polscy naukowcy i wynalazcy”)

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, można znaleźć na stronie:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/zapomniani-polscy-nauko

 Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Dodatkowe informacje