ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

Dodatkowe informacje