Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Dodatkowe informacje