ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

Wójt Gminy Bukowsko ogłasza terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U.2020.0.910 t.j. – Wójt Gminy Bukowsko ogłasza terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do:
- publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
  prowadzonych przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2021/2022.

- klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2021/2022

http://bukowsko.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9CBDDD311BFZ/210126z_2.pdf

 http://bukowsko.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9CBDDD81326Z/210126z_3.pdf

https://www.bukowsko.pl/asp/pliki/download/210126uchwala_nr_xxxi_183_2017.pdf

Dodatkowe informacje