OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Z uwagi na zawieszenie nauki w trybie stacjonarnym do 29.11.2020r. Dyrektor Zespołu Szkół w Pobiednie przenosi zebranie z Rodzicami na 30.11.2020r.  na godz. 16.30.

W przypadku powrotu dzieci do szkół spotkanie z rodzicami odbędzie się na terenie szkoły i przedszkola z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W sytuacji przydłużenia nauki zdalnej spotkanie odbędzie się w formie on-line z  wykorzystaniem platformy Classroom.. Wówczas prosimy Rodziców (aby w dniu 30.11.2020r o godz. 16.30) zalogowali się na konto dziecka i wybrali w klasach 4 -8 ,,zajęcia z wychowawcą” natomiast w klasach 1-3 ,,edukacja wczesnoszkolna”, a w przedszkolu ,,edukacja przedszkolna”.

 

Katarzyna Wojtuszewska - Cap

Dodatkowe informacje