BUDOWA GAZOCIĄGU - zajęcia w klasie 0

W dniu 13.11.2020r. dzieci z klasy 0 odbyły zajęcia związane z budową  gazociągu POLSKA - SŁOWACJA,  który biegnie również przez Gminę Bukowsko. Wykonawcą inwestycji jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.  Jest to firma strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ - SYSTEM  S.A  jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak przebiega budowa gazociągu, jak wyglądają rury i jak układane są rurociągi, jakie korzyści środowiskowe, rozwojowe i finansowe niesie ta inwestycja.

Opracowała: p. B. Ślusarz

Dodatkowe informacje