ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - "WAKACJE BEZ ALKOHOLU W GMINIE BUKOWSKO !"

 W dniu 10 lipca 2020r. komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs pt.: ,,Wakacje bez alkoholu w gminie Bukowsko”, który został zorganizowany w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Bukowsko.

 W kategorii klas 1-3 uczennica z naszej szkoły: Julia Głowacz (kl.1)) zajęła III miejsce, a w kategorii klas 4 – 8 uczennica Anna Filipczak (kl.6) zajęła II miejsce. O terminie wręczenia nagród zostanie podana informacja na stronie internetowej www.bukowsko.pl oraz telefonicznie.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają upominki

 GRATULUJEMY

Wyniki konkursu

Dodatkowe informacje