ABSOLWENCIE - TERMINY!!!

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

na rok szkolny 2020/2021

 

15 czerwca - 10 lipca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

23 czerwca - 7 lipca

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej

 

26 czerwca - 10 lipca

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 

31 lipca - 4 sierpnia

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

12 sierpnia

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

 

13 - 18 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do szkoły

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

 

Dodatkowe informacje