UCZESTNICY WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH Z WIZYTĄ W URZĘDZIE GMINY W BUKOWSKU

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie, biorący udział w projekcie ,,Nie bądź pasywny – bądź kreatywny” sfinansowanym ze środków Fundacji PZU, dnia 6 lutego br. odwiedzili Urząd Gminy w Bukowsku. Uczestnicy warsztatów dziennikarskich zostali serdecznie, ciepło i słodko (słodycze, napoje) przyjęci przez Wójta Gminy Bukowsko Pana Marka Bańkowskiego oraz  Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Kultury Panią Dianę Błażejowską.

W pierwszej części spotkania Pani Diana Błażejewska opowiedziała uczniom o historii czasopisma ,,Kwartalnik” oraz przekazała wszystkim najnowszy numer gazety. Na jego przykładzie zaznajomiła uczestników warsztatów dziennikarskich, jak wygląda szczegółowo proces składania gazety, zanim zostanie przekazana do druku. Było to bardzo ciekawe i praktyczne spotkanie.

Następnie uczestnicy warsztatów dziennikarskich przeprowadzili wywiad z Panem Wójtem Markiem Bańkowskim, który odpowiadał na pytania przygotowane przez uczniów. Rozmowa dotyczyła m.in. pracy zawodowej, zamierzeń i planów na przyszłość związanych z Gminą Bukowsko. Cały wywiad ukaże się w najbliższym numerze ,,Kwartalnika”.

Przygotowanie: Uczestnicy warsztatów dziennikarskich

Dodatkowe informacje