KONCERTOWO DZIĘKI FUNDACJI PZU

PZU FundacjaUczniowie Szkoły Podstawowej w Pobiednie uczestniczą od listopada 2019r. w różnych zajęciach dodatkowych w ramach projektu:  „Nie bądź pasywny, bądź kreatywny”, sfinansowanych ze środków Fundacji PZU. Dużą popularnością cieszą się spotkania muzyczne oraz nauka tańca ludowego.

W kończącym się okresie śpiewania kolęd uczniowie uczestniczący w tych dwóch rodzajach zajęć dodatkowych 28.01.2020r.  zaprezentowali  swój świąteczny repertuar dla  społeczności zgromadzonej  w Ośrodku Rekolekcyjnym w Zboiskach oraz 31.01.2020r. dla podopiecznych Środowiskowego  Domu  Samopomocy w Wolicy. Spotkanie uczniów w Zboiskach poprzedzone było wspólną Mszą Świętą i przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu seniorów - podopiecznych tego ośrodka. Muzyczny klimat świąt Bożego Narodzenia raz jeszcze wywołał u  obecnych widzów refleksję  nad  starotestamentalnymi wersetami z Księgi Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. Chór szkolny wykonał kilkanaście bożonarodzeniowych utworów -  kolęd i pastorałek, wybrzmiały również instrumentalne utwory akordeonowe. Swoje umiejętności zaprezentował także  szkolny zespół tańca ludowego. Oba koncerty nagradzane były częstymi brawami  publiczności.

Opracował: L. Pyrcak.

Dodatkowe informacje