INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 WAŻNE

Dyrekcja Zespołu Szkół w Pobiednie

informuje, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny ZAKAZ przynoszenia i używania urządzeń, które emitują światło laserowe, wytwarzają ładunek elektryczny!

Dodatkowe informacje