WRZESIEŃ 2019 r. – WRZESIEŃ 1939 r.

 Kończą się obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

            Społeczność naszego środowiska również przyłączyła się do  uroczystości upamiętniających tamte dni – Września 1939 roku.

            Podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego nawiązano do pamiętnego września 1939 roku.  Przywołano pamięć sprzed 80 – laty, kiedy w sposób okrutny „Przerwano Marsz” naszych przodków do zdobywania wiedzy - nie pozwolono Im podjąć nauki w szkołach. Uczczono pamięć Polskich Dzieci Wojny. W montażu słowno – muzycznym, w sposób symboliczny, uczniowie podziękowali i oddali szacunek całemu pokoleniu, za ich życie i za to co zrobili dla Polski.

             W pierwszym tygodniu września na korytarzach i w klasach pojawiły się okolicznościowe gazetki patriotyczne poświęcone Ojczyźnie i tragicznym wydarzeniom Września 1939 roku.

            W ramach lekcji języka polskiego we wszystkich  oddziałach II etapu kształcenia zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne: „PAMIĘĆ I PRZESTROGA”.

            Podczas zajęć uczniowie m.in.

  •       zapoznali się z przyczynami wybuchu II wojny światowej,
  •        poznali losy Polski i Polaków – szczególnie tragiczne dzieje dzieci polskich,
  •        obejrzeli fragmenty filmów „Obrona Westerplatte – Siedem dni chwały” oraz „80 rocznica napaści ZSRR na Polskę”.

26 września  w holu budynku głównego szkoły odbył się apel podsumowujący obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniano najważniejsze datyi wydarzenia obrazujące tragizm tamtych dni. Wygłaszano utwory poetów  o „Polskiej jesieni 1939 roku”. Wiersze ukazywały męstwo, niezłomność, bohaterską śmierć za ojczyznę; przypominały dramatyczne chwile  ludności miast i wsi.

Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń.
Polacy ponieśli wielkie ofiary, o których należy pamiętać, ponieważ „Naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania”.

Niech powiedzenie „Pamięć i Przestroga” towarzyszy nam cały czas, uświadamia wszystkim  przesłanie „Nigdy więcej wojny”.

Notatkę opracował: p. Jerzy Ambicki

Dodatkowe informacje