„PAMIĘĆ I PRZESTROGA”

    W ramach lekcji języka polskiego w klasach IV – VIII  zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne pod nazwą: „PAMIĘĆ I PRZESTROGA”.

Celem zajęć prowadzonych w formie wykładu z elementami omówienia, prezentacji  i pokazu filmowego było:

-        krzewienie poczucia więzi z historią własnego państwa,

-        ukazanie tragizmu losów żołnierzy polskiego września.

-        poznanie i pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej,

-        nauka szacunku do wrażliwości innych ludzi,

-        wyjaśnienie pojęć: okupacja, ludobójstwo, obóz zagłady, dzieci wojny, itp.,

-        podanie przykładów i postaw patriotycznych   ludzi - podczas II wojny światowej,

Te    Tematyka zajęć w klasach IV – VI to: „DZIECI WOJNY – 80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Podczas zajęć uczniowie, m.in.:zapoznali się z przyczynami wybuchu II wojny światowej,  poznali losy Polski i Polaków w tamtych tragicznych dniach,

Szczegółowo omówiono i pokazano (na prezentacjach i fragmentach filmów) losy dzieci w czasie wojny. Zwracano uwagę m. in. na: germanizację dzieci, organizację tajnego nauczania, wysiedlenia do Niemiec, losy dzieci w Oświęcimiu oraz w Powstaniu Warszawskim.

Uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w zajęciach na temat: „II WOJNNA ŚWIATOWA – FAKTY I WYDARZENIA”. W początkowej części zajęć uczniowie obejrzeli fragmenty filmów: „Siedem dni chwały – obrona Westerplatte”, oraz  „ 80 rocznica agresji ZSRR na Polskę”. Następnie szczegółowo zostały omówione najważniejsze wydarzenia wojny obronnej we Wrześniu 1939 roku. Przedstawiono udział Polaków w ważnych walkach na  frontach II wojny światowej.

W/w zajęcia były kontynuacją   obchodów 80 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Notatkę opracował: p. Jerzy Ambicki

Dodatkowe informacje