UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 19 czerwca 2019 r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Dudyńcach. Po mszy św. wszyscy uczniowie udali się na salę Domu Ludowego w Pobiednie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Dyrektor szkoły pani Katarzyna Wojtuszewska-Cap powitała wszystkich zebranych gości – wójta gminy Bukowsko pana Marka Bańkowskiego, podinspektor do spraw oświaty panią Ewę Get, sołtysów okolicznych miejscowości, a następnie podsumowała miniony rok szkolny.
Wójt gminy Bukowsko wręczył Nagrodę Wójta absolwentom naszej szkoły, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodę otrzymali: Oliwia Gruszczyńska – kl. VIII oraz Patryk Chrząszcz - kl. III gimnazjum. Pani dyrektor wręczyła Nagrodę Dyrektora dla absolwentów: Julia Rajska – kl. VIII, Julia Sabat – kl. VIII, Kinga Norak – kl.III gimnazjum, Martyna Ciepły - kl. III gimnazjum oraz Kornelia Proćko – kl. III gimnazjum.
Dyrektor szkoły wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Poinformowała również, że szkoła może się poszczycić uczniami, którzy osiągnęli wyjątkowe sukcesy w nauce w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, są to uczniowie klasy III -  Marcin Bodnar i Jakub Pyrcak.
Zakończenie roku szkolnego zbiegło się z odejściem na emeryturę pani Krystyny Rachwał i pani Marty Terrier. Z zasłużonymi pracownikami żegnali się dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna, rodzice i uczniowie, życząc wiele radości z życia wspieranego dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Panie w pięknych słowach podziękowały za długoletnią współpracę.
W dalszej części uroczystości obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VIII i III gimnazjum, a także uczniowie klasy VII i VIII pożegnali swoich starszych kolegów i z najlepszymi życzeniami wręczyli im drobne upominki.

Opracowała: p. D. Mazur

 

Dodatkowe informacje