Zauważeni w OGÓŁNOPOLSKIM KONKURSIE „BEZPIECZNIE NA WSI”.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi” ogłoszonym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Spośród wielu prac trzech uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienie na etapie powiatu. Są nimi : Aleksandra Borończyk i Milena Rajska -uczennice klasy II (p. D. Urban) oraz Adrian Radożycki- uczeń klasy VI ( p. L. Pyrcak). W/w uczniowie  swoje nagrody odebrali  w Zespole Szkół Rolniczych w Nowosielcach  z rąk pana Marka Bańkowskiego- wójta Gminy Bukowsko. Przy tej okazji zaproszona młodzież mogła zwiedzić park maszynowy gościnnej szkoły i uczestniczyć w pokazie sprzętu  podczas pracy rolników. Instruktorzy w swoich wystąpieniach uwrażliwiali zebraną młodzież  na niektóre sytuacje stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Również został przeprowadzony instruktarz udzielania  pierwszej przedmedycznej pomocy. Takie nietypowe, lecz bardzo potrzebne doświadczenie dzieci  na  pewno stanie się podstawą do bardziej odpowiedzialnego kierowania swoim życiem i unikania sytuacji zagrażających ich zdrowiu. Gratulujemy i cieszymy się z sukcesu oraz życzymy dalszych osiągnięć.

Opracowali  :p. D. Urban, p. L. Pyrcak.

Dodatkowe informacje