PRÓBNA EWAKUACJA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W POBIEDNIE

Dbając o bezpieczeństwo  uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w dniu 21.05.2019r w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie  została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki.

Celem ćwiczeń było:

  Wypracowanie właściwego zachowania się nauczycieli i uczniów w czasie alarmu o ewakuacji ludzi z budynku .

    Kontrola stanu dróg i wyjść ewakuacyjnych.

  Wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ludzi wynikłych w trakcie ćwiczeń.

Wyrobienie potrzebnych nawyków wśród zatrudnionych pracowników i uczniów po ogłoszeniu sygnału o ewakuacji.

Nad bezpieczną ewakuacją czuwali strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednie. Po przeprowadzonej przez strażaków kontroli budynku, informację o stanie ewakuacji przekazał pani dyrektor Katarzynie Wojtuszewskiej–Cap  komendant Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka.  Pani dyrektor przyjęła meldunek i odwołała alarm.W ramach działań związanych z bezpieczeństwem przeprowadzono również pomiędzy uczniami szkół z Pobiedna, Bukowska i Nowotańca  turniej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i zasad ewakuacji. I miejsce zajęli uczniowie z Bukowska, II z Nowotańca a III z Pobiedna. Przedstawiciele OSP z Pobiedna przeprowadzili również pokaz  udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli w praktyce sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę z danego zakresu.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Pobiednie

 

Dodatkowe informacje