WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI

    Składamy serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie , którzy wzięli udział w zbiórce pieniędzy na leczenie pani Natalii Grad z Prusieka.
   Dzięki Państwa ofiarności udało się zebrać kwotę1770 zł, która została przekazana przez Radę Rodziców na subkonto Fundacji Czas Nadziei, której podopieczną jest pani Natalia.
    Pani Natalia z całego serca dziękuje za wsparcie w walce z chorobą, za wiarę w drugiego człowieka i za bezinteresowną pomoc.


 

Dodatkowe informacje