INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 08.04.2019r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie planowana jest akcja strajkowa nauczycieli. W związku z tym od poniedziałku nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych, aż do odwołania. Mając na uwadze odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, spoczywającą na dyrektorze szkoły, w dniach, w których prowadzona  będzie akcja strajkowa, Państwa dzieci będą uczestniczyć w przedszkolu lub w szkole
w zajęciach opiekuńczych.

Jednocześnie zapewniam, że w przypadku odwołania lub zakończenia akcji strajkowej na budynku szkoły oraz przez dziennik elektroniczny niezwłocznie pojawi się informacja
o przywróceniu normalnego trybu zajęć lekcyjnych.

                                                                        dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Wojtuszewska-Cap

Dodatkowe informacje