ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE BUKOWSKO

 

Gmina Bukowsko otrzymała dofinansowanie w wysokości  112 000 tys. zł na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe  w Gminie Bukowsko”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 200 mieszkańców Gminy Bukowsko w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej ,,Meritum” pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 17 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:
1.„Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół biorących udział w projekcie. Warunkiem otrzymania laptopów jest przeszkolenie 200 osób.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Bukowsko, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.

Wkrótce ruszy rekrutacja uczestników szkoleń.

Szczegółowe informacje  o projekcie można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie.

                     Partnerzy projektu:                                    

 

Dodatkowe informacje