TO ŚWIĄT CZAS…

           Dzieląc radość ze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 21 XII 2018r. w naszej szkole odbyło się wigilijne spotkanie, które zgromadziło wszystkich uczniów, nauczycielii pracowników. Świąteczne spotkanie rozpoczął występ uczniów z klasy IIIsp, w którym odegrali scenę stanowiącą punkt wyjścia do rozważań nad sensem Świąt Bożego Narodzenia i ich znaczenia dla młodego pokolenia. Tradycje tych Świąt uzewnętrzniły w symbolach białego opłatka, sianka, płonącej świecy, wigilijnych potraw, a także śpiewanych kolęd w wykonaniu szkolnego chóru. Następnie pani dyrektor Katarzyna Wojtuszewska Cap podziękowała wykonawcom oraz organizatorom p. Marioli Babiarz, p. Lesławowi Pyrcakowi za wprowadzenie uczestników w uroczysty nastrój, a także złożyła całej społeczności szkolnej świąteczne i noworoczne życzenia.

Opracowała: p. M. Babiarz

 

Dodatkowe informacje