TEATR INSPIRACJA W SZKOLE

Uczniowie naszej szkoły (klasy I - V) w dniu 4.12.2018r. uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt.„Kolczasta przyjaźń.” Poruszał on zagadnienia  związane z niską samooceną, oraz problem tolerancji wobec inności. Odmienność w wyglądzie czy ubiorze nierzadko staje się przyczyną dziecięcych dramatów- wyśmiewania czy wykluczenia z grupy.

 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak łagodzić napięcia emocjonalne i prawidłowo rozwiązywać konflikty koleżeńskie.

 Uczniowie klas VI- VIII, III gimnazjum obejrzeli spektakl pt. „Blogerka”, który pokazywał, że pozornie najprostsze rozwiązania okazują się ślepą uliczką, drogą do nikąd. Człowiek niewiedzący gdzie szukać pomocy, bezsilny , działający pod ciągłą presją, podejmuje najgorsze z możliwych decyzji. Uczniowie przekonali się jak istotne w budowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich jest rozwijanie poczucia empatii a także umiejętność rozwiązywania konfliktów i opieranie się naciskom ze strony otoczenia.

Oba spektakle uczniowie oglądali z dużym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że  dobrze zapamiętali gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia przemocą i jak zachować się będąc jej świadkiem bądź ofiarą.

Programy zaprezentowali artyści Teatru „Inspiracja” z Krakowa.

Opracowała: p. B. Ciepły

Dodatkowe informacje