DZIĘKUJEMY

Zespół Szkół w Pobiednie składa serdeczne podziękowanie

Wytwórni Mas Bitumicznych w Prusieku za ufundowanie klińca na utwardzenie podjazdu do kuchni.

Serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie

i współpracę!

Dodatkowe informacje