„TO OJCZYZNA NASZA - JAK JĄ KOCHAĆ WIEMY"

Znalezione obrazy dla zapytania flaga gif

 W dniu 11.11.2018r.w Sali Domu Ludowego w Pobiednie odbyła się uroczystość środowiskowa poświęcona 100 - ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczestniczyły w niej władze Gminy Bukowsko w osobie obecnego wójta pana Piotra Błażejowskiego i przyszłego wójta pana Marka Bańkowskiego, księdza proboszcza Parafii Dudyńce Romana Sękowskiego, radnych gminy, sołtysów, nauczycieli, uczniów oraz całej społeczności tego środowiska.

Część artystyczna została przygotowana przez uczniów naszej szkoły i rozpoczęła się od uroczystego odśpiewania Hymnu Państwowego i wprowadzenia Sztandaru Szkoły.
Poprzez recytację wierszy o treści patriotycznej i śpiewanie zwrotek żołnierskich pieśni, uczniowie ukazywali powagę wydarzeń i trud podejmowanych działań na przestrzeni 123 lat niewoli.
Uwzględniając te doświadczenia i cenę walki o wolność naszych przodków , uczniowie wskazywali jak należy żyć i pracować, aby nasza Ojczyzna umacniała się  i była potęgą w różnych płaszczyznach Europy i Świata.
Treści te młodzi artyści ukazywali również poprzez grę na instrumentach muzycznych: puzon - Klaudiusz Koczera, akordeon - Leszek Pyrcak /klarnet/, Jakub Pyrcak, Mateusz Rygiel, bębenek - Jakub Karpiel, flet – Klaudia Ambicka, ksylofon - Eryk Terrier, Kontrabas - Mariusz Prajzner, śpiew solo - Marcin Kopczyk.
Uroczystość została również uświetniona poprzez narodowe tańce w wykonaniu uczniów klasy I SP "Polonez" i uczniów kl. VII "Krakowiak".
Inicjowane przez Szkolny Chór patriotyczne pieśni, były również śpiewane przez całą publiczność, co budziło poczucie jedności i radości z życia w wolnej Polsce.
Uroczystość ta została przygotowana przez: Lesław Pyrcak - oprawa muzyczna, scenariusz - Katarzyna Kondrat -Kielar, Andrzej Zagórski, Dorota Urban, taniec - Bożena Skubisz, Mariusz Prajzner, dekoracja - Mariola Babiarz, Bernardetta Ślusarz, Dorota Urban, Bożena Skubisz, Marta Terrier, Anna Galik.
Na zakończenie uroczystości swój patriotyczny repertuar przedstawił zespół muzyczny pod kierunkiem pana Mariana Czapli.

Opracowała: p. D. Urban

Dodatkowe informacje