JUBILEUSZOWA 25 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA - POLSKA

W dniach 20, 21, 24 września uczniowie naszej szkoły brali udział w Jubileuszowej Akcji Sprzątania Świata. 20 września odbył się apel w czasie, którego uczennice klasy 3 gimnazjum przedstawiły historię zaśmiecania naszej planety plastikiem i poinformowały społeczność szkolną jak przebiegać będzie Akcja Sprzątania Świata w naszej szkole. W tym samym dniu a także w kolejnych dniach poszczególne klasy zaopatrzone w worki i rękawice wyruszyły zbierać śmieci w Pobiednie, a także wzdłuż drogi do Dudyniec i Markowiec Śmieci poddano częściowej segregacji, tzn. oddzielono plastik i umieszczono go w specjalnym pojemniku.

W ramach akcji wychowawca klasy piątej – p. J. Ambicki a także inni wychowawcy przekazali uczniom w czasie godzin wychowawczych informacje na temat historii Akcji Sprzątania Świata, omówili hasła programowe Akcji i ich przebieg na świecie, w Polsce i w Pobiednie. Wykonano także okolicznościowe gazetki.
Opracowała: p. Krystyna Rachwał 

Dodatkowe informacje