,,ROK DLA NIEPODLEGŁEJ"- ,,DROGA DO WOLNOŚCI (1795-1918)"

W trwającym  roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w ostatnim tygodniu września w klasach  IV – VIII szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum w ramach lekcji języka polskiego odbywały się zajęcia na temat: „DROGA  DO WOLNOŚCI (1795 – 1918)”.

 

Celem zajęć prowadzonych w formie wykładu z elementami pokazu, omówieniai prezentacji było: rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością, zachodzącymi  w niej procesami i wydarzeniami, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej, pogłębianiei umacnianie postawy patriotyzmu oraz uświadomienie znaczenia takich wartości, jak: wolność, niepodległość i suwerenność.

W trakcie zajęć  uczniowie zapoznali się z:

1.      Przyczynami utraty niepodległości.

2.      Ważnymi wydarzeniami historycznymi podczas walk o niepodległość.

3.      Poznali wybitne sylwetki postaci historycznych, ludzi kultury (muzyków, malarzy), którzy w różny sposób przyczyniali się do odzyskania niepodległości.

4.      Poznali polskich poetów i pisarzy, którzy walczyli „piórem” o odzyskanie niepodległości.

5.      Obejrzeli jak wyglądała „Droga do wolności” w malarstwie i na  fotografii.

Materiał opracował: p. J. Ambicki

Dodatkowe informacje