3 WRZEŚNIA 2018 – INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok szkolny  Msza Święta odprawiona przez proboszcza parafii Dudyńce ks. Romana Sękowskiego w Kościele Parafialnym w Dudyńcach rozpoczęła uroczystość inaugurującą nowy rok szkolny.

 

Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej w budynku głównym szkoły, gdzie przewodnicząca USS Julia Sabat powitała wszystkich zebranych: zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz dzieci młodzież naszej szkoły.

 Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Gminy Bukowsko pan Piotr Błażejowski, który przedstawił  zebranym obejmującą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie panią Katarzynę Wojtuszewską – Cap, życząc Jej sukcesów i satysfakcji w wykonywaniu swoich obowiązków. Złożył również życzenia na nowy rok szkolny całej społeczności szkolnej.

Zabierając głos dyrektor szkoły pani Katarzyna Wojtuszewska – Cap, przedstawiła wszystkich gości biorących udział w uroczystości, powitała nauczycieli, rodziców i uczniów, pracowników administracji i obsługi życząc im sukcesów w pracy.

Z kolei w krótkiej części artystycznej uczniowie nawiązali do  79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, wspomnieniami wracali do minionych wakacji oraz życzyli: nauczycielom, by osiągali sukcesy w pracy zawodowej; wszystkim koleżankom i kolegom, by w nadchodzącym roku szkolnym osiągali jak najlepsze wyniki w nauce.

Na zakończenie tej części uroczystości jeszcze raz głos zabrała dyrektor szkoły, która podziękowała nauczycielom  oraz wszystkim uczniom za przygotowanie akademii.

            Następnie wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, by spotkać się ze swoimi wychowawcami. Otrzymali  plany zajęć i dowiedzieli się wszystkich bieżących informacji związanych z organizacją zajęć.

Opracował: p. J. Ambicki

 

Dodatkowe informacje