,,POLSKA MÓJ DOM"

 Znalezione obrazy dla zapytania polska mój domPod takim hasłem Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs plastyczny do którego uczniowie naszej szkoły z radością przystąpili. W swoich plastycznych pracach wskazywali na walory turystyczne i kulturowe naszej ojczyzny, a także  uzewnętrzniali balast historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

W klasie  I swoje prace zaprezentowało 12 uczniów, w klasie II i III”a”- po 2 uczniów, a w klasie III”b” 4 uczniów. W klasach IV-VII prace plastyczne wykonało 6 uczniów, a w klasach I-II gimnazjum 2 uczniów. Wszystkie prace zostały przekazane do Urzędu Gminy w Bukowsku, gdzie odpowiednia komisja zakwalifikuje je do etapu powiatowego.

Opracowała: p. D Urban

Dodatkowe informacje