KONKURS ,,BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM"

  Dnia 25 października 2017r. w Zespole Szkół w Bukowsku uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w konkursie "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym", organizowanym przez KRUS. Celem konkursu, była popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych i zwrócenie uwagi na prace szczególnie niebezpieczne, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15, a także  upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń dla życia i zdrowia podczas pracy na wsi.
W konkursie uczestniczyło 24 uczniów – po 8 z każdej szkoły z terenu Gminy Bukowsko. Uczestnicy rozwiązywali test, do którego przygotowali się w oparciu o przedstawioną prezentację i pogadankę pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” przeprowadzoną przez pracownika KRUS oraz o informacje dostępne w publikacjach. Nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze, uzyskując najwyższą ilość punktów i zdobywając pierwsze miejsca. Każdy
z uczestników otrzymał nagrody przygotowane przez KRUS oddział w Sanoku.  Gratulujemy uczestnikom i dziękujemy p. kierownik Gabrieli Bałut oraz p. Andrzejowi Radożyckiemu za zorganizowanie konkursu.
I miejsce – Gaber Jakub
II miejsce – Gratkowska Karolina
III miejsce – Hnat Kacper
IV miejsce – Cięciwa Jakub
Opracowała: p. M. Ambicka

Dodatkowe informacje