UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 19 czerwca 2019 r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Dudyńcach. Po mszy św. wszyscy uczniowie udali się na salę Domu Ludowego w Pobiednie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Dyrektor szkoły pani Katarzyna Wojtuszewska-Cap powitała wszystkich zebranych gości – wójta gminy Bukowsko pana Marka Bańkowskiego, podinspektor do spraw oświaty panią Ewę Get, sołtysów okolicznych miejscowości, a następnie podsumowała miniony rok szkolny.
Wójt gminy Bukowsko wręczył Nagrodę Wójta absolwentom naszej szkoły, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodę otrzymali: Oliwia Gruszczyńska – kl. VIII oraz Patryk Chrząszcz - kl. III gimnazjum. Pani dyrektor wręczyła Nagrodę Dyrektora dla absolwentów: Julia Rajska – kl. VIII, Julia Sabat – kl. VIII, Kinga Norak – kl.III gimnazjum, Martyna Ciepły - kl. III gimnazjum oraz Kornelia Proćko – kl. III gimnazjum.
Dyrektor szkoły wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Poinformowała również, że szkoła może się poszczycić uczniami, którzy osiągnęli wyjątkowe sukcesy w nauce w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, są to uczniowie klasy III -  Marcin Bodnar i Jakub Pyrcak.
Zakończenie roku szkolnego zbiegło się z odejściem na emeryturę pani Krystyny Rachwał i pani Marty Terrier. Z zasłużonymi pracownikami żegnali się dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna, rodzice i uczniowie, życząc wiele radości z życia wspieranego dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Panie w pięknych słowach podziękowały za długoletnią współpracę.
W dalszej części uroczystości obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VIII i III gimnazjum, a także uczniowie klasy VII i VIII pożegnali swoich starszych kolegów i z najlepszymi życzeniami wręczyli im drobne upominki.

Opracowała: p. D. Mazur

 

PIERWSZE PRAWO JAZDY

  17 czerwca 2019 roku,  uczniowie Zespołu Szkół w Pobiednie, w obecności policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Sanoku oraz nauczyciela zajęć komunikacyjnych p. Leszka Pyrcaka zaliczyli egzamin z części praktycznej na kartę rowerową. Wszyscy zdający wykazali się wysokim poziomem umiejętności kierowania rowerem w ruchu drogowym. Młodym kierowcom życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Opracował: p. L. Pyrcak.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE

 

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca  /środa/. 

Godzina 9.00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dudyńcach 

Godzina 10.00 - Akademia w Sali Domu Ludowego w Pobiednie

Godzina przyjazdu autobusu KONTRA  po uczniów:

WOLICA – 8.30 (przystanki autobusowe).

ZBOISKA  -  8.40 (przystanki autobusowe).

MARKOWCE – 8.50 (przystanek przy kościele).

  Uczniowie z Markowiec (klasy; IV - VIII SP oraz III gimnazjum) i z Pobiedna ( wszyscy) dojeżdżają do kościoła autobusem kursowym KONTRA.

Po Mszy Świętej uczniowie wszystkich klas przewiezieni zostaną do szkoły na akademię oraz rozdanie świadectw, w następującej kolejności:

Klasa 0, 1, 2, 3,  – pierwszy kurs

Klasa 4, 5, 6, 7, 8 oraz IIII gimnazjum – drugi kurs

Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie zostaną odwiezieni do domów według ustalonej kolejności :

Markowce, Dudyńce, Zboiska + Wolica.

Zauważeni w OGÓŁNOPOLSKIM KONKURSIE „BEZPIECZNIE NA WSI”.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi” ogłoszonym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Spośród wielu prac trzech uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienie na etapie powiatu. Są nimi : Aleksandra Borończyk i Milena Rajska -uczennice klasy II (p. D. Urban) oraz Adrian Radożycki- uczeń klasy VI ( p. L. Pyrcak). W/w uczniowie  swoje nagrody odebrali  w Zespole Szkół Rolniczych w Nowosielcach  z rąk pana Marka Bańkowskiego- wójta Gminy Bukowsko. Przy tej okazji zaproszona młodzież mogła zwiedzić park maszynowy gościnnej szkoły i uczestniczyć w pokazie sprzętu  podczas pracy rolników. Instruktorzy w swoich wystąpieniach uwrażliwiali zebraną młodzież  na niektóre sytuacje stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Również został przeprowadzony instruktarz udzielania  pierwszej przedmedycznej pomocy. Takie nietypowe, lecz bardzo potrzebne doświadczenie dzieci  na  pewno stanie się podstawą do bardziej odpowiedzialnego kierowania swoim życiem i unikania sytuacji zagrażających ich zdrowiu. Gratulujemy i cieszymy się z sukcesu oraz życzymy dalszych osiągnięć.

Opracowali  :p. D. Urban, p. L. Pyrcak.

Dodatkowe informacje