BILETY MIESIĘCZNE

Firma ,,KONTRA" informuje, że cena biletu miesięcznego dla dzieci za miesiąc styczeń wynosi 50 zł.

Ogłoszenie konkursów kalendarzowych PSP 2021 dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną

Więcej informacji: TUTAJ

POWRÓT UCZNIÓW KL. 1 - 3 OD 18.01.2021R.

SZANOWNI RODZICE DRODZY UCZNIOWIE
Od poniedziałku tj. 18.01.2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Nadal obowiązują ,,Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie”, które znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA”.
Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.01.2021r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzona zostaje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. W związku z tym uczniowie będą spędzać przerwy śródlekcyjne w klasach pod opieką nauczyciela kończącego lekcje w danej klasie. Przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu klasy będą już otwarte od godz.8.25. Dyżury w klasach w tym czasie pełnią nauczyciele rozpoczynający zajęcia w danej klasie. W związku z tym prosimy Rodziców Uczniów miejscowych o nieprzyprowadzanie dzieci szybciej do szkoły.
Na dolnym korytarzu został umieszczony kosz na zużyte maseczki.
Do szkoły uczęszczają dzieci bez objawów chorobowych jak również rodzice przyprowadzający swoje dzieci muszą być zdrowi. Jeżeli któryś z domowników dziecka jest objęty kwarantanną a nie izolacją to uczeń może uczęszczać do szkoły.
Harmonogram dowozu uczniów nie uległ zmianie, dodatkowo umieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
W. Przyboś

Harmonogram dowożenia uczniów od 18.01.2021r.

Dojazd do szkoły:

Wolica -7.50

Zboiska - 7.55

Dudyńce – 8.05

Markowce -8.10

Odjazd ze szkoły:

Dudyńce + Markowce -13.10

Zboiska + Wolica – 13.20

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNO – PRZYRODNICZY „DRZEWA MOICH OKOLIC – JESIENNY ZIELNIK MULTIMEDIALNY”

Uczniowie z klasy 6b reprezentowali szkołę w Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno – przyrodniczym „Drzewa moich okolic – jesienny zielnik multimedialny”,  przygotowanym przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Celem konkursu było poznanie rodzimych gatunków drzew,  prawidłowe oznaczanie ich nazw gatunkowych według kluczy i atlasów do oznaczania gatunków drzew oraz rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do obserwacji przyrody. Również wzbogacenie umiejętności fotografowania oraz wykorzystania programów multimedialnych do prezentowania swojej wiedzy.

Uczniowie Magdalena Filipczak, Diana Piecuch oraz Patryk Stasicki z klasy 6b przygotowali prezentacje multimedialne z własnoręcznie wykonanymi zdjęciami i opisem drzew rosnących w okolicy. Znalazły się tam również zdjęcia pięknych krajobrazów okolicy  i starodrzewia z parku położonego w Markowcach.

Dodatkowe informacje