„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY” -kurs e-learningowy

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sanoku zaprasza dzieci do wzięcia udziału w organizowanym przez KRUS konkursie skierowanym do dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie kursu e-learningowego pt.; „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i przesłanie do Centrali KRUS certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. 

Wśród dzieci rolników, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg.

Więcej szczegółów kliknij link:

KONKURS DLA DZIECI

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - "WAKACJE BEZ ALKOHOLU W GMINIE BUKOWSKO !"

 W dniu 10 lipca 2020r. komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs pt.: ,,Wakacje bez alkoholu w gminie Bukowsko”, który został zorganizowany w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Bukowsko.

 W kategorii klas 1-3 uczennica z naszej szkoły: Julia Głowacz (kl.1)) zajęła III miejsce, a w kategorii klas 4 – 8 uczennica Anna Filipczak (kl.6) zajęła II miejsce. O terminie wręczenia nagród zostanie podana informacja na stronie internetowej www.bukowsko.pl oraz telefonicznie.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają upominki

 GRATULUJEMY

Wyniki konkursu

ABSOLWENCIE - TERMINY!!!

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

na rok szkolny 2020/2021

 

15 czerwca - 10 lipca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

23 czerwca - 7 lipca

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej

 

26 czerwca - 10 lipca

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 

31 lipca - 4 sierpnia

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

12 sierpnia

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

 

13 - 18 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do szkoły

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

 

UWAGA! REKRUTACJA

Kandydaci, którzy rejestrują się w elektronicznym systemie  W CELU PRAWIDŁOWEJ REJESTRACJI  - należy :

1. WYPEŁNIĆ WNIOSEK

2. WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ (KANDYDACI I RODZICE) - wraz z ewentualnymi oświadczeniami, które są do pobrania w systemie

3. Dodać załączniki 

4. OBOWIĄZKOWO !!!  WYBRAĆ OPCJĘ "ZŁÓŻ WNIOSEK"

Pominięcie któregokolwiek z tych kroków oznacza brak rejestracji kandydata w systemie.

PORADNIK DO POBRANIA

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

W tym roku inaczej zakończyliśmy rok szkolny.

 

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  nie było uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie w małych grupach odbierali świadectwa i dyplomy od swoich wychowawców.

 

Życzymy wszystkim uczniom:

 

zdrowych, radosnych i słonecznych,  wakacji,

 

a absolwentom naszej szkoły,

 

aby dostali się do wymarzonych szkół.

 

BEZPICZNEGO ODPOCZYNKU!

 

 

 

Dodatkowe informacje